Antal träffar i olika artikel- och databaser

Det har väl trots allt blivit en del genom åren, ja kanske till och med lite väl mycket, i huvudsak under de exakt tio år som jag nu har varit filosofie doktor och framför allt under de senaste fyra åren som docent:

 

antal träffar:

DiVA: 192
EBSCO: 129
Sondera: 50
Artikelsök: 77
Mediearkivet: 288
Google Books: 814
Google Scholar: 520
Svenska dagstidningar: 201

 

Sedan ska det också sägas att jag inte har odlat och skött min yrkeskarriär särskilt väl under dessa tio år och kanske än sämre (och värre) under de senaste fyra åren men det går ju i ärlighetens namn inte att sköta alla sina kort rätt och framför allt inte att hinna med allt bara för att försöka kompensera den egna avsaknaden av blodsband och släktskap, och kontakter och nätverk.