Svenskhet = vithet = Sverige = nordisk natur = (nordiskt) vita kroppar i STF:s bildvärld

Svenska turistföreningen (STF) fortsätter att lika konsekvent, medvetet och massivt som alltid reproducera ekvivalenskedjan och likhetstecknet mellan nordisk natur, (nordiskt) vita kroppar, Sverige och svenskhet i sin årliga Upptäck Sverige-katalog:

Inte ens SD hade kunnat göra det tydligare än så här vad gäller att upprätthålla en homogen (raslig) föreställning om svenskhet i den visuella kommunikationen och i den officiella bildkulturen.