Svenskarna uppvisar troligen världsrekordet i att reproducera sig med hjälp av olika reproduktionstekniker

Procentandelen barn som varje år tillkommer genom åtminstone 5-6 olika reproduktionstekniker är högre än någonsin just nu och kan mycket väl vara den högsta i världen bredvid motsvarande procentandelar i våra nordiska grannländer och möjligen även i den amerikanska delstaten Minnesota som ju domineras av en vit befolkning av skandinavisk härkomst.

Det handlar om uppemot 4 procent av alla barn per årskull som antingen tillkommer genom befruktning utanför kroppen eller som invandrar till landet som adoptivbarn eller som surrogatbarn – tillsammans åtminstone 4500 barn per år. Denna siffra är dessutom med all säkerhet fördubblad inom SACO-kollektivet vilket innebär att 2-3 barn per normal ”medelklassskolklass” har tillkommit via olika reproduktionstekniker.

Att det mycket möjligt är så att svenskarna uppvisar världsrekordet i att använda sig av reproduktionstekniker för att reproducera sig har både historiska liksom samtida orsaker och handlar om alltifrån en liberal och tolerant inställning till icke-biologiska barn redan i det gamla bondesamhället, en absolut unik relation till Tredje världen och till icke-vita människor generellt som härrör från den senare delen av 1900-talet samt olika livsstilsfaktorer som inbegriper alltifrån relativt frekventa partnerbyten, en frigjord syn på både relationer och reproduktion samt ett relativt sent barnafödande.