Utomeuropeisk bakgrund-invånarna står nästan helt och hållet för den totala befolkningsökningen och mansöverskottet blir allt större

Nu börjar siffrorna rörande den svenska befolkningsökningen komma in, och återigen framgår det att det nästan helt och hållet är utomeuropeisk bakgrund-invånarna som står för den svenska befolkningsökningen sedan åtminstone 2000-talets början genom invandring eller genom födsel (eller genom adoption för den delen) medan den majoritetssvenska delen av den svenska totalbefolkningen stadigt har minskat i antal ända sedan 1970-talets början och gör det just nu tack vare både ”biologiskt” frånfälle och låga och dessutom alltmer sjunkande fruktsamhetstal:

Födelseöverskottet uppgick förra året till 23 963 personer varav 8946 var flickor och 15 017 pojkar och invandringsöverskottet uppgick till 78 410 personer varav 35 284 var kvinnor och 43 126 män.Att det föds så många fler pojkar än flickor beror sannolikt på att många utomeuropeisk bakgrund-minoriteter väljer att abortera ”sina” flickfoster (till förmån för pojkfoster): Detta är något som vi aldrig mig veterligen ännu har börjat tala om i Sverige, men som jag har misstänkt i många år efter att ha närstuderat könsobalansen bland ”andrageneration:arna” och särskilt bland minoriteterna från Asien inklusive och inte minst Östasien och Sydasien (OBS: Jag menar så klart inte att landets kineser, vietnameser, pakistanier och indier är sexister och patriarkala rakt av – det handlar om ett patrilinjärt klantänkande som är svårt att s a s ”förbjuda”.).

Invandringsöverskottet utgjorde därmed närmare 80% av den totala folkökningen i landet under förra året. Observera att alla de som kom förra året och som får stanna, och även många av de som kom året dessförinnan, ej är medräknade överhuvudtaget i dessa siffror utan först kommer att folkbokföras under 2016-17.Sedan 1990-talets början har den utomvästerländska invandringen varit större än den västerländska och idag dominerar Syrien som invandrargrupp, därefter återvändande Sverigefödda, Eritrea, Polen och Irak.

Den absoluta majoriteten av de som invandrar från länder som Syrien, Eritrea, Irak, Iran och Afghanistan är unga män (ofta mycket unga) medan den absolut största kvinnliga invandringen utgörs av unga kvinnor (ofta mycket unga) från Öst- och Sydostasien (Thailand, Filippinerna, Kina, Japan, Vietnam, Taiwan, Sydkorea o s v).