Det nya Flemingsberg behöver ”ökad mångfald” enligt kommunen och landstinget

Det nya Flemingsberg visualiserat, d v s södra Stor-Stockholms och Söderorts nya stadskärna, där 87-89% idag har utländsk bakgrund (och flertalet av dessa 87-89% har dessutom utomeuropeisk bakgrund) och som tydligen ska präglas av ”ökad mångfald”, och vilket ska utläsas som fler majoritetssvenskar, fler SACO-invånare och fler övre medelålders och äldre Flemingsbergsinvånare då medelåldern är mycket låg i dagens Flemingsberg – ca 35 år, möjligen t o m ännu lägre.

På bilden, som bör betraktas som kommunens och landstingets (som ansvarar för Stor-Stockholms ”master plan”, den s k RUFS:en – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) ”våta dröm” om det nya framtida Flemingsberg ser vi bl a:

En vit adoptivmamma med ett adoptivbarn från Asien: Idag bor högst sannolikt inte en enda transrasial adoptivfamilj i Flemingsberg överhuvudtaget.

En vit man som talar i mobiltelefon, och som ser lite för gammal ut för att kunna vara student: De enda vita majoritetssvenska män som bor i Flemingsberg idag är unga vuxna studenter, vilka hela tiden dessutom byts ut då få om ens några stannar kvar i området efter avslutade studier.

En vit tjejtriad, d v s tre vita tjejer som hänger med varandra: De s k tjejtriader som jag ser idag i Flemingsberg består i stort sett alltid av tjejer som har bakgrund i Afrika, Asien eller Latinamerika.

F-berg.jpg