Redan år 2030 kommer över 40% av majoritetsinvånarna i de f d axelmakterna att vara över 60 år gamla

Är det en slump att de länder vars befolkningar kommer att uppvisa den allra högsta medelåldern i världen år 2030 utöver att dessa länders totala invånarantal minskar dramatiskt för varje år som går i en osannolikt snabb takt är de förlorande länderna i Andra världskriget plus Sydkorea, Grekland, Spanien och Portugal vilka också på olika sätt och i olika hög grad tillhörde och/eller sympatiserade med axelmakterna?

I Italien, Japan och Tyskland innebär det att ofattbara långt över 40% av majoritetsbefolkningarna där kommer att vara 60-plussare redan år 2030 (OBS: naturligtvis är det inget fel på 60-åringar, 70-åringar, 80-åringar eller för den delen 90-åringar):

12768335_10153470559330847_4578673664551945096_o

 

 

 

 

 

 

Är det samtidshistoriens ”straff” för att dessa tre länder tillsammans hade ihjäl så enormt många människor, är det ett resultat av dessa tre länders extremt våldsamma 68-uppror, beror det på att just dessa tre länder är rätt påtagligt patriarkala på ett gammaldags sätt liksom rejält utpräglade klassamhällen eller är det helt enkelt bara en ren slump?