Författaren, zoologen och filmaren Bengt Berg var högerextremist

Lyssnar på P1:s Naturmorgon som i förbifarten råkar nämna den legendariske zoologen och upptäcktsresanden liksom författaren och filmaren Bengt Bergs namn vars gamla gods Eriksberg numera är safaripark och vars dotter Natasha Illum Berg ju idag är en välkänd (kvinnlig) jägare och författare.

Berg, som f ö var den som tog in kanadagässen till vårt land, såg till att kungsörnen blev fridlyst och producerade en känd elefantfilm som användes i undervisningssyfte i de svenska skolorna under en längre tid (OBS: naturligtvis är det inget fel på att forska om elefanter), var då högerextremist och skribent i Sveriges nationella förbunds tidning Dagsposten, firad naturfotograf i Nazi-Tyskland och han fick även äran att delta i Görings överdådiga jakter på Carinhall samt bistod nazisterna som filmrådgivare. En försvarlig del av landets djur- och växtforskare har f ö genom åren varit engagerade i extremhögersammanhang och vilket på sätt och vis kan tyckas logiskt mot bakgrund av rastänkandets ursprung. Bland filmvetare och naturfilmare räknas Berg som en pionjär och som en av Sveriges och Nordens mest betydelsefulla naturfilmare.

Bengt Berg-sällskapet liksom dottern Natasha förnekar idag att Berg skulle ha varit pro-nazist samtidigt som det är välkänt att han tillhörde det s k rasbiologiska nätverket kring Herman Lundborg, och Bergs egna muskulösa och spänstiga manskropp och stiliga ansikte/huvud (idag när vi inte är lika pryda längre skulle vi helt enkelt bara säga att han var en snygg karl) användes även som ett exempel på den nordiska rastypen i en folkbildande rasbiologisk utställning.

Likt Lundborg som hade doktorerat på Listerlandetsläkten talade Berg nedsättande om blekingarna som varande ett ”svartmuskigt, kobent, flatbottnat släkte”. Det ironiska i sammanhanget är att en släktutredning av Jimmie Åkesson ger vid handen att Åkesson just är sprungen ur detta blekingska släkte och har både resanderomer och Listerlandetanförvanter i släkten.

Mig veterligen har ingen (journalist, forskare, antifa-aktivist, antirasist, djurvän, ornitolog, filmare, författare o s v) ännu ”hängt ut” och avslöjat att den store giganten Bengt Berg, som på sin tid var minst lika känd som exempelvis Sven Hedin eller Sten Bergman, var högerextremist även om det har ryktats om det, så nu var det sagt s a s.