Nya katastrofsiffor för utomeuropeisk bakgrund-invånarna – denna gång i Malmö

Katastrofsiffrorna rörande arbetslösheten bland utlandsfödda och nyanlända, och särskilt bland de med utomeuropeisk bakgrund, fortsätter att strömma in trots den rådande högkonjunkturen och trots att arbetslöshetssiffrorna bara rasar just nu bland majoritetssvenskarna inklusive bland de unga vuxna (majoritetssvenskarna) som ju är de mest utsatta på arbetsmarknaden och särskilt gäller detta i de tre storstadsregionerna. Senast har Sydsvenskan rapporterat om att hela 64% av stadens invandrare som blev malmöiter för 10 år sedan fortfarande är arbetslösa, och det går att anta att merparten av dem har utomeuropeisk bakgrund förutom att de flesta är unga vuxna.

Av de som kom för 10 år sedan har m a o bara 36% ett arbete idag och av de som kom för 5 år sedan har bara 18% ett jobb, d v s 82% är arbetslösa inom denna sistnämnda grupp trots högkonjunkturen i Stor-Malmö och i landet i övrigt, och vilket tyvärr kan ses som en mycket otäck föraning om den fullständiga katastrof som väntar landets invånare med utomeuropeisk bakgrund när nästa ekonomiska kris slår till, och vilket vissa ju tror kommer att inträffa inom 1-2 års tid. F ö har osannolika 91% av alla nya malmöitiskor inte något jobb efter 5 års tid i staden, d v s bara 9% av dessa har ett arbete idag.

Samtidigt har en brittisk rapport i dagarna undersökt hur det går för unga utlandsfödda i Storbritannien på den brittiska arbetsmarknaden och vilka till stora delar är jämförbara med de vi kallar nyanlända i Sverige, vilka också numera nästan alltid är mycket unga (i stort sett alltid under 40 års ålder) och som visar att även i Storbritannien är det inte enkelt för denna grupp att hitta ett arbete men siffrorna är trots allt långt mindre katastrofala än vad de är i Sverige: I Malmös fall talar vi om tiotusentals och åter tiotusentals unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund som då invandrat till staden sedan 2004/05, och som fortfarande står helt utanför arbetsmarknaden än idag.

Och för alla som undrar över hur många år det tar innan invandrare från olika kontinenter (d v s ”rakt av” inkluderande arbetskraftsinvandrare, ”kärleksinvandrare”, ensamkommande, flyktinginvandrare, free movers- och utbytesstudenter, adoptivbarn o s v) får sitt första jobb i Sverige oavsett om det är ett s k ”riktigt” fast jobb på heltid, ett temporärt projektbaserat jobb, ett timjobb, ett deltidsjobb, ett procentbaserat jobb, ett bemanningsjobb o s v:

De allra flesta nordiska och europeiska nyanlända invandrare i åldrarna 18-60 år får jobb inom 0-12 månader, d v s inom ett år, och efter 2-4 år har ca 75% jobb.

De allra flesta latinamerikanska nyanlända invandrare i åldrarna 18-60 år får inte jobb inom 0-12 månader, d v s inom ett år, och efter 2-4 år har ej mer än ca 50% jobb.

De allra flesta afrikanska och asiatiska nyanlända invandrare i åldrarna 18-60 år får inte jobb inom 0-12 månader, d v s inom ett år, och efter 2-4 år har ej mer än ca 45% jobb.

År - arbete