Hela 4% av den svenska totalbefolkningen tillhör de österländska ortodoxa kyrkorna

Statistik om minoritets-Sverige och om det nya Sverige som borde tillhöra allmänbildningen:

Uppskattningsvis 400 000 invånare (lågt räknat, d v s sannolikt än fler än så) motsvarande hela 9% av landets utländsk bakgrund-befolkning och hela 4% av den svenska totalbefolkningen ingår i, tillhör och har anknytning till f d Bysantinska imperiets olika kristna kyrkor från Balkan i norr till Nordafrika i söder och vidare österut ända bort mot Iran.

Nu gick visserligen Bysantinska imperiet under 1453 eller kring 1460 beroende på hur en räknar (och var ju då dessutom blott en skugga av sitt forna jag), men så är det ju alltid: Imperier kommer och går men dess religion/er och den mosaik av olika folkgrupper som imperier alltid består av lever vidare.