Sverige sämst i i-världen på att ge invandrade arbete

De kommande två åren kommer över 100 000 nyanlända med utomeuropeisk bakgrund i s k produktiv ålder (långt över 90% av samtliga som invandrar från Afrika, Asien och Latinamerika är under 45 år gamla medan över 50% av alla infödda majoritetssvenskar är över 45 år gamla) att förväntas inträda på den svenska arbetsmarknaden men deras framtidsutsikter ser inte särskilt bra ut då extremt höga procentandelar av utomeuropeisk bakgrund-invånarna i landet redan är arbetslösa eller står helt utanför arbetsmarknaden överhuvudtaget och tyvärr även inkluderande den s k ”andragenerationen”.

Oavsett vilken hypotes en tror på (”det är Tredje världens bottenskrap som kommer hit”, ”de har lägre IQ då de inte är vita”, ”det är Tredje världens högborgerlighet och postkoloniala elit som kommer hit”, ”de är t o m mer högutbildade än oss” o s v) så är Sverige idag det sämsta landet att leva i för invånare med utomeuropeisk bakgrund i både den industrialiserade och rika världen samt i västvärlden och i Europa mätt utifrån proportionella arbetsmarknadsutfall.

Om en arbetsplats vill anställa någon och har två likvärdigt kvalificerade kandidater att välja mellan, så har de sökandes (respondenternas svar i respektive EU-land i storleksordning):

språk betydelse:
1, Sverige 70% (d v s värst i EU utan konkurrens = toleransen för brytningar och accenter är extremt låg i Sverige)
2, Frankrike 47%
3, Österrike 45%
4, Danmark 43%

namn betydelse:
1, Sverige 63% (d v s värst i EU utan konkurrens = toleransen för icke-västerländska och icke-kristna namn är mycket låg i Sverige)
2, Frankrike 45%
3, Belgien 28%
4, Nederländerna 23%

utseende betydelse:
1, Sverige 64% (d v s värst i EU = toleransen för människor som ser annorlunda ut är mycket låg i Sverige)
2, Danmark 61%
3, Österrike 60%
4, Frankrike 60%

religion betydelse:
1, Sverige 51% (d v s värst i EU tillsammans med Danmark = toleransen för människor som inte tillhör den ”sanna lutheranska läran” är låg i Sverige)
2, Danmark 51%
3, Nederländerna 50%
4, Belgien 48%

Källa: EU-kommissionen 2012

12688270_10153453867570847_547721048104313327_n.jpg

Och utöver detta (som de bifogade bilderna illustrerar):
I Sverige är risken högst i västvärlden för arbetssökande icke-vita att inte bli kallade till intervju, Sverige är värst i i-världen på mismatch- och överkvalificeringsproblematiken vilket innebär att högskoleutbildade med utländsk bakgrund inte får jobb alls alternativt att de får ett jobb som de är överkvalificerade för (medan mängder av majoritetssvenskar omvänt är underutbildade och underkvalificerade men ändå har fasta heltidsanställningar, mellanchefs- och chefspositioner och högbetalda jobb) och Sverige är värst i västvärlden vad gäller arbetslöshetsstatistiken både för låg- och högutbildade invandrade.12669481_10153453885995847_4351992662595656192_n12733440_10153453885360847_1055786724292035216_n