Snart är över hälften av samtliga aktiva arbetssökande utlandsfödda

Arbetslösheten bland majoritetssvenskarna och bland de nordiska och europeiska invandrarna och deras barn och efterkommande rasar just nu och minskar dramatiskt för varje månad som går liksom än mer den samlade ungdomsarbetslösheten som är den lägsta på många år idag.

Samtidigt närmar sig Sverige ett historiskt skifte; inom en eller två, möjligen inom 3-4 månader, är över hälften av samtliga arbetslösa utlandsfödda, och inräknat även landets alla ”andrageneration:are” så har redan med all säkerhet den absoluta majoriteten av alla arbetslösa någon form av utländsk bakgrund.

Osannolika 77% av de arbetssökande som är utrikesfödda och overkliga 38% av samtliga arbetssökande i landet är födda i Afrika, Asien och Sydamerika, och då har ännu inte alla de som kom till Sverige under förra året och som kommer att få stanna i riket börjat dyka upp i statistiken. I praktiken innebär detta omvänt att arbetslösheten bland de nordiska, europeiska, nordamerikanska, australiensiska och nyazeeländska invandrarna numera är mycket låg.

Nästa stora historiska skifte kommer att inträffa när en majoritet av landets aktiva arbetssökande utgörs av invånare med utomvästerländsk bakgrund inräknat både de som är utrikesfödda och deras svenskfödda barn – kanske är vi där i december i år, men möjligen tar det dock fram tills januari-februari 2017 innan just detta historiska skifte har uppnåtts.

Sedan flera år tillbaka har dessutom redan en absolut majoritet av alla som helt och hållet står utanför arbetsmarknaden (d v s de är inte ens aktivt arbetssökande) liksom en absolut majoritet av alla fattiga liksom en absolut majoritet av både alla de som är beroende av ekonomiskt bistånd och av alla de som inte erhåller ekonomiskt bistånd överhuvudtaget (i praktiken de s k UVAS:arna eller NEET:arna) utomvästerländsk bakgrund.

I praktiken finns det inga andra västländer på jorden idag där de proportionella skillnaderna mellan vita och icke-vita invånare är så astronomiska och monstruösa liksom så surrealistiska och osannolika som de är i dagens Sverige, inte minst p g a att i stort sett alla andra västländer också inhyser betydande andelar infödda majoritetsinvånare som också är fattiga, marginaliserade, arbetslösa och bidragsberoende.