Sverige – ett land utan klass-, köns- och generationskonflikter

Det finns en enkätstudie på EU-nivå som jag tidigare har haft mycket svårt att både tolka och referera till i både text och i tal, och som jag ärligt talat också blev rätt så uppskrämd av när jag tog del av den för första gången, men vars resultat vad gäller Sverige tyvärr blir alltmer ”förståeliga” i ljuset av det faktum att migration och integration idag rankas som svenska folkets allra viktigaste politiska fråga:
 
 
Det handlar om en studie där invånarna i respektive EU-land tillfrågas om de anser att konflikter föreligger i samhället utifrån ett antal olika kategorier och parametrar och där det framgår sedan flera år tillbaka att i Sverige existerar det enligt de svenska respondenterna knappt några konflikter alls mellan rika och fattiga (d v s klasskonflikter eller t o m ett klasskrig), mellan kvinnor och män (d v s könskonflikter eller t o m ett könskrig) eller mellan unga och gamla (d v s ålderskonflikter eller t o m ett generationskrig): Den enda konflikt som existerar i Sverige är enligt denna studies respondenter den mellan ”invandrare” och ”svenskar”, d v s etniska konflikter (eller kanske t o m ett etniskt krig).
 
Mot bakgrund av att Sverige i det närmaste är i fritt rasligt fall i statistikens och siffrornas värld, att SD i det närmaste har fördubblat sitt senaste valresultat i opinionsundersökningarna och då migration och integration på rekordtid har utvecklats till svenska folkets mest prioriterade fråga är just ovanstående resultat tyvärr numera alltför ”förståeliga”.