Det nya Sverige i siffror

Här nedan följer ytterligare ett urval någorlunda färska siffror för alla som likt jag själv är smått besatta av det nya mångrasiala Sverige och vilka ännu inte har tröttnat på all min måhända stigmatiserande, reproducerande, essentialistiska och biologistiska sifferexercis om ras och vithet:

År 2012 bodde ej mer än 17,1-23,6% av de svenskfödda och de som är födda i Norden och i Västeuropa i hyresrätt medan exempelvis endast 11,2% och 6,5% av de Chile- och Etiopienfödda bodde i villa eller radhus (och en hög proportion av både de Chile- och Etiopienfödda som bodde i villa eller radhus år 2012 var dessutom adopterade samt partners till majoritetssvenskar) liksom endast 0,9% av de som är födda i Somalia (d v s under en procent av landets samtliga Somaliafödda bodde i villa eller radhus år 2012).

I praktiken ägde uppemot 75-80% av samtliga majoritetssvenskar och vita invandrare sitt boende medan omvänt ej mer än 15-35% av utomeuropéerna ägde sitt boende år 2012, och medan vita invånare bor i villa, radhus eller bostadsrätt så bor icke-vita invånare i hyresrätter som oftast är belägna i flerfamiljshus med fler än 4-5 våningar, d v s i miljonprogramsområdenas höghus.

År 2012 bodde hela 37,2% av alla svenskfödda i villa eller radhus och minus alla ”andrageneration:are” innebar det att långt över 40% av alla majoritetssvenskar bodde i villa eller radhus under det året, och utöver det så bodde 32% av de svenskfödda i bostadsrätter under samma år vilket minus alla ”andrageneration:are” innebar att långt över 35% av alla majoritetssvenskar bodde i bostadsrätt år 2012.

Hela 18,9% av alla Thailandfödda bodde i villa eller radhus år 2012, vilket var den högsta procentsiffran för någon utomeuropeisk grupp, men flertalet av dessa var då adopterade eller samboende (kvinnor) med svenskfödda (män).

År 2012 var 90,3% av de svenskfödda sysselsatta, och däri ingår även de s k ”andrageneration:arna”, vilket innebar att uppemot 95% av samtliga ”helvita” ”helsvenskar” var sysselsatta under detta år att jämföra med bl a 55% för de som är födda i Irak, 60,2% för de som är födda i Kina, 70,8% för de som är födda i Iran och 49,9% för de som är födda i Somalia.

Medelinkomst (per månad och innan skatt) för ett antal födelseländer år 2012:

Sverige 28 050

Chile 17 960

Iran 16 966

Etiopien 16 416

Kina 13 335

Syrien 12 466

Somalia 8408

Sveriges ”model minority” är m a o inte iranierna utan chilenarna och Sverige utmärker sig även som ett land där det inte går särskilt bra vare sig för kineserna eller indierna, vilket det ”normalt” gör i andra västländer.

Den faktor som betyder mest för att som utomeuropé öka och maximera sina chanser att få ett jobb överhuvudtaget och att få en bra lön är dels att bo i områden som helt och hållet domineras av vita invånare och fr a att bo tillsammans med vita, d v s att dela bostad, hushåll och konsumtionsenhet med en eller flera vita personer, d v s att bli adopterad av vita, att vara fosterbarn hos vita, att vara blandad (och därmed ha en vit förälder) eller att ingå i en intimrelation med och att vara partner till en vit person liksom att bo i kollektiv tillsammans med vita. Den i sammanhanget rätt så ”primitiva” fysisk-kroppsliga proximitetsprincipen, d v s statistisk närhetsexponering av en icke-västerländsk kropp gentemot en västerländsk kropp, är m a o fortfarande den princip som väger tyngst i Sverige.

Genomsnittlig månadsinkomst och andel sysselsatta för boende i villa eller radhus 2012:

födda i Sverige 33 483 (93,8%) (i praktiken SACO-majoritetssvenskar)

födda utanför Europa 21 483 (81,1%) (i praktiken en hög andel adopterade)

 
Genomsnittlig månadsinkomst och andel sysselsatta för boende i bostadsrätt 2012:
födda i Sverige 28 825 (91,8%) (i praktiken TCO-majoritetssvenskar)
födda utanför Europa 17 741 (75,3%) (i praktiken en hög andel thailändare, chilenare, indier, iranier och kineser)
 
Genomsnittlig månadsinkomst och andel sysselsatta för boende i hyresrätt 2012:
födda i Sverige 21 667 (87,2%) (i praktiken LO-majoritetssvenskar)
födda utanför Europa 10 541 (60,3%)

De största födelseländerna i landet den 31 december 2014:

Finland 158 488

Irak 130 178

Polen 81 697

Iran 68 436

F d Jugoslavien 67 892

Syrien 67 671

Somalia 57 906

Bosnien-Hercegovina 57 289

Tyskland 49 359

Turkiet 46 146

Danmark 42 374

Norge 42 301

Thailand 38 129

Kina 28 699

Afghanistan 28 433

Chile 28 216

Libanon 25 699

Rumänien 24 666

Storbritannien 24 399

Indien 21 929

Den 31 december 2014 var 49,5% av samtliga utrikesfödda födda i Afrika, Asien och Sydamerika, och sedan förra året (de senaste siffrorna har ännu ej rapporterats in) har utomvästerländsk bakgrund-invandrarna med all säkerhet nu en gång för alla gått om de utrikesfödda som är födda inom västvärlden (Norden, Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland).

Den 31 december 2012 uppgick andelen utrikesfödda till 38 procent i Malmö och till 28 procent i Stockholm och Göteborg, och idag överstiger dessa siffror med all säkerhet 30-40%, och sedan förra årets invandring är min gissning att både Malmö, Stockholm och Göteborg idag faktiskt domineras av invånare med utländsk bakgrund inräknat även alla ”andrageneration:are” men först framåt våren kommer vi att få siffror på om så är fallet eller ej (d v s den befolkningsstatistik som gällde den 31 december 2015). Sannolikt har slutligen idag uppemot en tredjedel av alla invånare i Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg utomeuropeisk bakgrund.