Inkomstnivån fortsätter att öka men klyftorna består – invånare födda i Afrika och Asien har mycket låga inkomster

SCB meddelade idag att de svenska hushållens disponibla inkomst bara fortsätter att öka – medianbeloppet för alla hushåll i landet ligger numera på 335 000 kronor (statistiken är från 2014), och vilket är en ökning med hela 8,5% sedan 2011. Det går m a o mycket bra för den samlade svenska privatekonomin men samtidigt är denna också mycket ojämnt fördelad:

Andel hushåll med låg disponibel inkomst 2014:
födda i Sverige: 10,2%
födda i Afrika: 45,1%
födda i Asien: 37%
födda i Sydamerika: 19,7%

Sammanräknad förvärvsårsinkomst 2014 – medianvärde för alla invånare mellan 20-64 år:
födda i Sverige: 291 118 (24 359/mån)
födda i Afrika: 136 220 (11 352/mån)
födda i Asien: 168 408 (14 034/mån)
födda i Sydamerika: 242 971 (20 247/mån)

Fotnot: Observera att i gruppen ”födda i Sverige” ingår även de s k ”andrageneration:arna” vilka överlag har mycket lägre inkomster än jämförbara majoritetssvenskar.