Merparten av den växande gruppen fattiga i landet är icke-vita

Ur dagens DN:

”Inkomstskillnaderna och antalet fattiga i Sverige ökar. Fortsätter den utvecklingen står vi inför ett demokratiskt problem, menar Dan Andersson, tidigare chefsekonom vid LO. För 25 år sedan levde 7 procent av Sveriges befolkning på inkomster som var 60 procent eller mindre än medianinkomsten. I dag är den andelen 13 procent och 2030 kan den öka till 19 procent om inget görs.”

Merparten av dessa fattiga och låginkomsttagare utgörs av invånare med utomvästerländsk bakgrund vilka dessutom är territorialiserade, d v s de är kraftigt koncentrerade till miljonprogramsområdena i städernas utkanter: Det är tyvärr ingen överdrift att uppskatta procentandelen fattiga och låginkomsttagare till långt mer än det dubbla inom denna grupp.

År 2008 rapporterade EU att Sverige bredvid Frankrike och Grekland är det EU-land där risken att vara eller bli fattig och socialt marginaliserad är som allra störst för invånare med utomeuropeisk bakgrund:

Då klassades 35% av männen och 30% av kvinnorna med utomvästerländsk bakgrund i Sverige som fattiga, och idag är dessa procentsiffror troligen än högre och ökar troligen dessutom just nu samtidigt som de infödda majoritetssvenskarna på motsvarande sätt och omvänt bara blir allt rikare och alltmer förmögna i detta nu.