Kontroversiellt seriealbum om att vara utlandsadopterad översatt till svenska

Nu har den belgiske serietecknaren Jungs album ”Couleur de peau: Miel” kommit ut i svensk översättning och med korrekt titel (”Hudfärg: honung”) till skillnad från den svenska titeln på den animerade filmen som bygger på albumet, och som fick heta ”Jag och mina två mammor” på svenska efter att adoptivföräldrarna/filmkonsulenterna på Svenska filminstitutet hade fått säga sitt och då även fått bestämma då de tyckte att filmen är alltför negativ till internationell adoption i sig och beskriver livet som utlandsadopterad på ett alltför mörkt sätt, och vilket filmkonsulenterna menade skulle kunna inverka menligt på alla svenskar som ser filmen (d v s Svenska filminstitutet tog helt enkelt i egenskap av att vara en statlig myndighet sitt sociala ansvar gentemot svenska folket och inte minst gentemot landets tiotusentals adoptivföräldrar tillhörande SACO:s övre skikt och socialgrupp 1 vilka annars hade tagit illa vid sig).

Till skillnad från filmen är seriealbumet mindre tillrättalagt, mer cynisk och rå i tonen (åtminstone i den franska originalversionen), mer adoptionskritisk och mer rakt på sak i sin skildring av vardagsrasismen mot asiater och inte minst i det nakna berättandet om hur det gick för flera av de andra utlandsadopterade som bodde i samma belgiska stad som Jung: Jung själv hamnade i fosterhem och försökte begå självmord, Jungs adopterade syster begick självmord, en adopterad flicka blev inlåst på sluten anstalt för psykisk sjukdom, en adopterad kvinna från Korea blev missbrukare och minst två adopterade män från Korea begick självmord.

Filmens och albumets slut skiljer sig också åt – filmen slutar nämligen som en hyllning till adoptivföräldrarna och särskilt till Jungs belgiska adoptivmamma, och vilket var något som filmens finansiärer helt enkelt krävde av ungefär samma anledning som de svenska filmkonsulenterna, d v s för att inte göra västvärldens hundratusentals högutbildade och höginkomsttagande adoptivföräldrar ledsna då en försvarlig del av västvärldens ekonomiska, politiska, kulturella och akademiska elit har adopterat barn från de gamla kolonierna.

Hittills har Jung publicerat tre seriealbum om sin uppväxt som utlandsadopterad i Belgien och om något år ska en fjärde del komma ut som skildrar Jungs liv som vuxen utlandsadopterad.

 12631304_10153437504080847_9085414892661282872_n.jpg