Allt tyder på att Sverige fortsätter att vara katastroflandet i västvärlden för invånare med utomvästerländsk bakgrund vad gäller arbetsmarknadsutfall

Sverige fortsätter att vara västvärldens mardröm och dystopi för invånare med utomvästerländsk bakgrund vad gäller arbetsmarknadsutfall – tyvärr är då de specifika siffrorna för detta befolkningssegment än mer extrema än de som presenteras i artikeln och som bara utgår från den grova uppdelningen inrikesfödda – utrikesfödda:

http://www.svd.se/sverige-maste-pa-allvar-ta-tag-i-integrationen

Minus ”andrageneration:arna” som är arbetslösa i långt högre utsträckning än majoritetssvenskarna så uppgår arbetslösheten bland de ”helvita” ”helsvenskarna” just nu till ca 3-3,5%, d v s vare sig mer eller mindre än vad den har gjort sedan 1950-talet, och visserligen uppgår arbetslösheten rakt av till över 15% bland de utlandsfödda men bland de som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika handlar det om mellan 20-30% då de nordiska, europeiska, nordamerikanska, australiensiska och nyzeeländska invandrarna är arbetslösa i långt mindre utsträckning.

Ett annat mått som allmänt anses vara det mest ”avslöjande” om en vill veta hur väl en invånare i landet i s k produktiv och arbetsför ålder (16-64 år) är etablerad på den svenska arbetsmarknaden är att mäta hur många som ingår i den s k kärnarbetskraften, d v s de som helt och hållet kan försörja sig själva på en beskattad arbetsinkomst: 80% av majoritetssvenskarna ingår då i kärnarbetskraften och vilket ska jämföras med följande både tragiska och osannolika katastrofsiffror:

män från Turkiet: 47%
män från Afrikas horn: 45%
män från Mellanöstern: 42%
manliga ”andrageneration:are” med utomvästerländsk bakgrund: 45%

kvinnor från Chile: 44%
kvinnor från Sydasien: 44%
kvinnor från Afrikas horn: 40%
kvinnor från Mellanöstern: 31% (SIC!!!)
kvinnliga ”andrageneration:are” med utomvästerländsk bakgrund: 38%

Fotnot 1: Detta betyder inte att invånarna med utomvästerländsk bakgrund nödvändigtvis mår sämre i Sverige än i andra västländer där motsvarande befolkningssegment t o m arbetar i långt högre utsträckning än den infödda befolkningen såsom är fallet i t ex Italien och USA. Det heter exempelvis ofta och gärna att vardagsrasismen är långt mer brutal och hänsynslös i i stort sett samtliga andra västländer inklusive i våra nordiska grannländer jämfört med hur vardagen ter sig i Sverige för en icke-vit invånare, och det heter också än mer ofta och än mer gärna att de svenska miljonprogramsområdena inte är några s k ghetton och s k slumområden jämfört med motsvarande stadsdelar i i stort sett samtliga andra västländer som är bebodda av icke-vita invånare.

Fotnot 2: Detta betyder inte att alla invånare med utomvästerländsk bakgrund som inte försörjer sig på en beskattad arbetsinkomst är beroende av och lever på bidrag: Tvärtom är det förvånansvärt höga procentandelar av dessa som inte tar emot några bidrag alls, och troligen är det proportionellt sett fler infödda majoritetssvenskar som uppbär bidrag i relation till andelen fattiga infödda majoritetssvenskar. Gissningsvis så (över)lever alla de invånare med utomvästerländsk bakgrund som knappt redovisar någon beskattad årsinkomst alls på föräldrar och släktingar, t ex genom det överskott som genereras via mindre familjeföretag, liksom inom den s k informella sektorn som domineras av serviceyrken av olika slag och naturligtvis finns det också invånare med utomvästerländsk bakgrund som likt en försvarlig andel majoritetssvenskar helt enkelt inte behöver förvärvsarbeta då de är tillräckligt förmögna för att kunna leva på räntor, aktieutdelningar, inkomster via ägande av fastigheter och företag, spel och dobbel o s v o s v.