Makode Linde – just nu landets utan jämförelse mest hyllade, älskade och framgångsrika ”antirasistiska” och icke-vita konstnär

Makode Linde är ”all over” just nu i landet där okunskapen om rasstereotyper är monumental, och där kärleken till rasstereotyperna är så massiv att försvaret för att behålla dem kan uppgå till osannolika 90-97 procent i olika opinionsundersökningar som har genomförts genom åren (se t ex http://www.svt.se/opinion/i-en-nation-av-antirasister-ar-endast-de-oppna-nazisterna-rasister) p g a sin (andra!) retrospektivutställning på Kulturhuset i Stockholm som helt och hållet består av rasstereotyper till de i huvudsak vita besökarnas fasa och förtjusning – intervjuad på radio (http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/683512?programid=4772), intervjuad, recenserad och hyllad på kultursidorna (se t ex http://www.svd.se/linde-att-avhumanisera-en-tarta-ar-enkelt och http://www.dn.se/arkiv/dn-kultur/en-svidande-sagovarld) och omnämnd i ledarartiklar (se t ex http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-krankande-enligt-vem) som varande landets mest radikala antirasistiska konstnär och inte minst som varande landets absolut mest kända (och dessutom mest ekonomiskt framgångsrika) afrosvenska och icke-vita konstnär (och t o m som en av västvärldens mest kända nu levande svarta konstnärer), och gång på gång får Linde lägga ut texten och bemöta sina fr a afrosvenska och icke-vita kritiker med att de helt enkelt inte förstår vad konst är och inte ägnar sig åt konstkritik överhuvudtaget, d v s underförstått då merparten av landets afrosvenskar till skillnad från Linde själv anses sakna det kulturella kapital och det utbildningskapital som denne (och alla de otaliga fr a vita svenskar som älskar och köper hans konst och just nu höjer den till skyarna) har förvärvat genom att växa upp i Stockholms innerstad och gå på elitskolor och elitutbildningar, d v s mellan raderna skymtar naturligtvis den redan så etablerade bilden av afrikanska invandrare och deras barn som bor och lever i miljonprogramsområdena, och vilka fullständigt saknar bildning och kanske t o m även vett och förstånd att ens någonsin förvärva någon form av kunskap om konst och kultur: Linde är m a o väldigt tydlig med att han främst vänder sig till en antirasistisk vit publik och till en s k bildad publik (liksom säkerligen också till fr a vita kunder, köpare och samlare) och även i mångt och mycket till blandade afrosvenskar som också är de minoritetssvenskar vilka i huvudsak genom åren har stöttat honom allra mest.