Förra årets ”output”

2015 års slutgiltiga ”output” kvantifierad (och utan att ens försöka uttala mig om kvalitéten):

54 offentliga föreläsningar och därtill ett stort antal halvoffentliga och slutna presentationer och framträdanden

7 konferenspaperpresentationer och därtill ett stort antal panel- och debattdeltaganden

52 föreläsningar vid Karlstads universitet och därtill tiotals gästföreläsningar vid andra högskolor

23 publicerade artiklar (varav fyra s k peer review-publikationer) plus två rapporter och därtill mängder av debattinlägg och kortare texter

51 träffar i svenskspråkiga dagstidningar, tidskrifter och magasin (intervjuer, citeringar, refereringar o s v) och därtill ett 40-tal träffar i bl a engelsk-, fransk-, spansk-, tysk-, rysk-, dansk-, norsk-, finsk- och koreanskspråkiga medier plus ett okänt antal framträdanden i radio, teve och digitala medier

60-talet citeringar i vetenskapliga texter av olika slag och därtill ett försvarligt antal citeringar i populärvetenskapliga sammanhang

23 peer review-utlåtanden (av bokmanus samt tidskrifts- och antologiartiklar) och därtill otaliga läsningar av och kommentarer på andras texter och manuskript

11 utlandsresor (med SAS) plus ytterligare 6 utlandsresor med andra flygbolag och andra färdmedel

68 genomförda inrikes tågresor (med SJ) och därtill tiotals inrikes bussresor

100-tals blogginlägg och därtill 100-tals Instagram, Twitter- och Facebook-inlägg

Under år 2016 har jag dock dyrt och heligt lovat mig själv att kraftigt trappa ned på ”output:en” som samtidigt tyvärr inte ger någon utdelning på jobbfronten och någon skjuts i den s k yrkeskarriären, och som också slukar alltför mycket tid och alltför mycket energi och inte minst leder till ständiga och upprepade konflikter och problem, och trakasserier och förföljelser liksom till eviga hot om stämningar och polisanmälningar.

Det som räknas numera och i dessa dagar är tyvärr allt mindre om en får något gjort (och särskilt inte om en får mycket gjort – det hör 1900-talets industrisamhälle till) och än mindre om en utför saker väl och är noggrann och strukturerad (det är om möjligt ännu mer något som tillhörde det högmoderna 1900-talet): I stället handlar det idag om en slags kombination av vem en är (d v s ens sammanlagda biologiska och sociala relationer, nätverk och kontakter) och hur än är (d v s den s k sociala kompetensen som alltmer avgör det mesta, särskilt i relation till både nuvarande och potentiella chefer) och vem en framställer sig som (oavsett om det finns någon substans och något innehåll bakom formen och ytan) för att lyckas väl i livet.