Varför omgav sig bröderna Ivar och Torsten Kreuger av högerextremister?

Kretsen kring finansmannen Ivar Kreuger och dennes bror tidningsägaren Torsten Kreuger verkar nästan ha vimlat av högerextremister. Ivar själv hittas i fascistiska och antisemitiska tidningen Nationens prenumerantregister på 1920-talet och Torsten, bl a ägare till Aftonbladet som innan och under kriget explicit stödde Nazi-Tyskland och bl a tog in värvningsannonser för Waffen-SS, finansierade med egna medel organisationer som Svensk samling och Svensk opposition:

Konstnären Ewald Dahlskog som står bakom målningarna i Kreugers gamla bankpalats i Paris (http://www.svd.se/ivar-kreugers-okanda-konstskatt) var medlem i Nysvenska rörelsen och en av stiftarna av Hjälpkommittén för Tysklands barn 1945, som i stort sett finansierade hela den svenska, tyska och paneuropeiska extremhögern under efterkrigstiden, och den världsberömde Ivar Tengbom, arkitekten bakom både Ivars Tändstickspalats och Torstens Citypalats i Stockholm liksom Konserthuset, Handelshögskolan och ett flertal andra ikoniska byggnader tillhörande den monumentala svenska art déco-stilen Swedish grace, var medlem i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland åtminstone mellan 1937-42 liksom också i Nysvenska rörelsen, och dennes dotter gifte sig f ö med Otto von Bismarck sonson som var medlem i NSDAP och verkade vid de tyska ambassaderna i London och Rom under Ribbentrops tid.

Ingen har mig veterligen undersökt varför så många högerextremister befann sig i bröderna Kreugers närhet men en gissning är väl att det kan ha berott på att det just i högerextrema kretsar hette att det var judarna som stod bakom både Ivars självmord 1932 och det s k Högbroforsmålet som ledde till att Torsten samma år dömdes till ett års fängelse.