Japan planerar att avskaffa svastikan som kartsymbol för att tillfredsställa västerländska turister och besökare

Västerlandiseringen (och orientaliseringen) fortgår och det västerländska (historiografiska, semiotiska och epistemologiska) perspektivet fortsätter att dominera och breda ut sig (eller hur en nu ska benämna och förstå detta förslag):
Naturligtvis ska judiska och kristna turister och besökare, och kanske särskilt israeler och tyskar, inte behöva må dåligt och lida när de turistar och reser runt i eller bor och lever eller studerar och arbetar i Asien och ej heller ska västerländska antirasister, antifascister och antinazister behöva bli arga och ledsna när de besöker och befinner sig i olika asiatiska länder och t o m i vissa fall behöva känna att de i vredesmod måste attackera och förstöra (genom att exempelvis klottra slagord) tempel och andra religiösa inrättningar men samtidigt är det är svårt att se detta som något annat än ytterligare en anpassning till västvärldens (globala) kulturella hegemoni.