Vårt nuvarande kungapar vigdes av en nazist som även var medlem i det högerextrema Stay Behind-nätverket

Vårt nuvarande kungapar Carl Gustaf och Silvia, båda som bekant barn till väldokumenterade nazister och högerextremister, vigdes 1976 av och lovade varandra evig trohet i nöd och lust inför både en antifascist och en nazist (och vilket är en skillnad gentemot kungens båda föräldrar som ju enbart vigdes av en nazist, och dessutom var själva bröllopet i sig en ren nazisttillställning), nämligen Silvias farbror den berömde teologen Ernst Sommerlath, som var medlem i den s k Bekenntniskyrkan som försvarade de tyska kyrkornas frihet gentemot regimens försök att nazifiera desamma, samt friherren teol lic Hans Åkerhielm, som även har döpt kungabarnen samt givit ut en bok tillsammans med kronprinsessan Victoria, och som sedan krigsåren och ända fram till sin bortgång 2003 hann gravsätta hundratals (om inte tusentals) svenska Finlands- och SS-frivilliga, nazister, fascister och högerextremister inklusive vår konungs mor pro-nazisten och prinsessan av Sachsen-Coburg-Gotha Sibylla, och inte minst och företrädesvis de som kom från s k ”bra familjer” och tillhörde samhällseliten på ett eller annat sätt. Åkerhielm vigde f ö även hovrättsråd Gösta Hagströmer, kusin till Raoul Wallenberg, och Ingvor Barthen (vilka båda i sin tur är föräldrar till finansmannen Sven Hagströmer, grundare av Raoul Wallenberg Academy, engagerad antirasist och ägare till bokförlaget Fri Tanke tillsammans med Christer Sturmark och Björn Ulvaeus).

Åkerhielm var under kriget de helt och hållet nazistdominerade Svenska frivilligbataljonens (som f ö fick celebert besök på Hangö av vår konungs far pro-nazisten, hertigen av Västerbotten och arvfursten Gustaf Adolf) och Svenska frivilligkompaniets fältpastor i Finland samt knuten till lindholmsnazisterna och högst sannolikt medlem i Otto Hallbergs och senare Åke J Eks högerextrema Stay Behind-nätverk under Kalla kriget. Den vid Svirfronten krigsfrivillige Filip Rytterås, efter kriget lärare och även han medlem i Stay Behind-nätverket, har i sin självbiografi inte utan stolthet återgivit ett samtal mellan honom själv och Åkerhielm där den senare ska ha sagt följande om kompaniet:

”Visst är det åtskilliga i kompaniet som följer Lindholms ideal. Men resten är ju inte heller patentdemokrater av den sort som accepteras där hemma. Alla är vi nationalister och tror oss göra en insats för det Sverige, som står högt över riksdagspartiernas äckligt småskurna käbbel. Är inte tankefriheten så stor i ett demokratiskt land, att en ärlig och fosterlandsälskande idealist får leva och dö på sin tro, om han vill? Och vilka är det som bryr sig om oss, som… visar, att vi inte ligger bortglömda vid Nordens östgräns? Är det de demokratiska tidningarna kanske? Skulle inte vi känna mer samhörighet med dem som visar uppskattning av vår insats?”.

Även efter kriget dök Åkerhielm regelbundet upp i högerextrema sammanhang: Åkerhielm höll exempelvis föredrag för fascistiska Sveriges nationella förbunds frontorganisation Lützenförbundet 1978 samtidigt som han var pastor i Kungl. Hovförsamlingen och Kungl. Hovstaternas och huset Bernadottes överhovpredikant och även upplät Riddarholmskyrkan, d v s de svenska monarkernas historiska gravkyrka, åt ”överklassnazistiska” Narvaförbundets möten varje år den 30 november, något som pågick från 1983 och ända fram tills slutet av 1990-talet.

Orsaken stod att hitta i att Stockholmsanarkisterna hade börjat motdemonstrera i Kungsträdgården den 30 november och stört och ”trakasserat” Narvaförbundets kransnedläggning: Då ”ingrep” hovet och kungahuset helt sonika likt en räddande ängel och erbjöd och öppnade upp Riddarholmskyrkan åt förbundet medan Skansen försåg dess medlemmar med drabantuniformer (och efter ceremonin brukade medlemmarna avsluta med en kvällssupé på Café Opera).

Så sent som 1995 deltog Åkerhielm i Stay Behind-frontorganisationen Nordiska krigs- och FN-veteranförbundets avtäckande av ett monument på dåvarande Livregementets dragoners (d v s K1) kaserngård i Stockholm till minne av de svenska (nazistiska) krigsfrivilliga i Finland tillsammans med förbundets grundare och ordförande Åke J Ek samt i närvaro av flera höga svenska officerare och Försvarsutskottets dåvarande ordförande moderaten Arne Andersson.

Även Anderssons efterträdare som ordförande i Försvarsutskottet, moderaten och ambassadören Henrik Landerholm, f d rektor och chef för Försvarshögskolan och generaldirektör för Folke Bernadotteakademin samt bror till f d försvarsministern Karin Enström, har dessutom deltagit i liknande högerextrema ceremonier tillsammans med Ek och det högerextrema svenska Stay Behind-nätverket (Landerholms och Enströms båda farföräldrar var f ö aktiva i Botkyrkas, Tullinges och Grödinges livaktiga lokalavdelning av Sveriges nationella förbund under krigsåren).

F ö var Åkerhielm under hela sin levnad en ”krutgubbe” och charmör utan dess like (m a o likt den monark han vigde och tjänade under under så många decennier), d v s en s k Don Juan- och Casanovatyp, och ”kvinnotjusare” och ”karlakarl” som efterlämnade ett 10-tal barn efter åtskilliga äktenskap och relationer med olika kvinnor, och vilka i slutet av hans liv mycket väl hade kunnat vara hans barnbarn.

Mot bakgrund av allt detta är det inte utan viss ironi som en kan konstatera att dagens pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen, d v s den som vigde både prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill samt prins Carl Philip och Sofia Hellqvist, är adopterad från Sri Lanka.