Landets ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund återigen landets mest brottsutsatta grupp

BRÅ:s senaste och färska trygghetsundersökning visar än en gång att utsattheten för brott minskar i stort bland landets invånare samtidigt som känslan av trygghet ökar stadigt liksom än mer förtroendet för både polisen och rättsväsendet, och vilket föranledde BRÅs generaldirektör att säga att det är ”all time high” just nu vad gäller att brottsligheten minskar i samhället och att tryggheten ökar bland svenska folket samt inte minst att tilltron till polisen är rekordhögt bland medborgarna just nu.

Samtidigt visar rapporten med all önskvärd tydlighet att en grupp sticker av från denna positiva utveckling: Återigen är den kategori som uppger att den oftast utsätts för brott, och särskilt vad gäller hot, misshandel, personrån samt även trakasserier och sexualbrott, landets snabbt växande grupp av s k ”andrageneration:are”, d v s de som är födda och uppvuxna i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.

Exempelvis uppger över 17% (SIC!) av ”andrageneration:arna” att de har utsatts för brott riktade mot enskild person inom ett års tid. Inte förvånande är flera liknande och alarmerande höga procentsiffror än högre bland de kvinnliga ”andrageneration:arna”: Hela två gånger fler kvinnliga ”andrageneration:are” uppger exempelvis att de utsatts för bedrägerier jämfört med de majoritetssvenska kvinnliga informanterna. Samtidigt uppger ”andrageneration:arna” att de har ett lägre förtroende för att rättsväsendet hanterar misstänkta personer på ett rättvist sätt jämfört med de majoritetssvenska informanterna.

Tyvärr har BRÅ inte särredovisat utomeuropeisk bakgrund-kategorin men allt tyder på att ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund är den utan konkurrens allra mest brottsutsatta gruppen i det svenska samhället, och att procentsiffrorna inom denna grupp sannolikt är skyhöga vad gäller att utsättas för exempelvis hot, misshandel, rån och sexualbrott.

  1. Pingback: Överrepresentation av utrikesfödda i brottstatistiken | Sverige är inte världens navel!
  2. Pingback: Vem bryr sig om Ubers chaufförer? | Sverige är inte världens navel!