Friedrich von Hayeks svenske vän Georg Frostenson var högerextremist

Upptäckte nyss att Georg Frostenson (f ö far till poeten och akademiledamoten Katarina Frostenson) var medredaktör (tillsammans med friherre Clas af Ugglas på Frölunda Gård, kusin till och vän med bröderna Marcus och Jacob Wallenberg liksom släkting till f d utrikesminister Margaretha af Ugglas, född Stenbeck) för fascistiska Sveriges nationella förbunds nationalkonservativa (och antisemitiska) tidning Fria Ord (med parti- och redaktionslokal på Kammakargatan 38 i Stockholm, d v s bakom ABF-huset) och därtill en flitig skribent i dess spalter på 1980-talet (bland annat hyllade han Pinochets Chile). Frostenson, som var bosatt i Sollentuna och gick bort år 2002, var agronom med en doktorsexamen från det amerikanska Ivy League-universitetet Cornell och arbetade under många år för USAs ambassad i Stockholm.

Frostenson var nära vän med den store österrikiske aristokraten och liberalen Friedrich von Hayek och grundade med dennes välsignelse den fortfarande existerande Hayek Foundation (i Fria Ord förekom även artiklar om och intervjuer med von Hayek). Frostenson var också ledamot av Ludwig von Mises Institute, som sedan ett antal år tillbaka också finns representerad i Sverige, samt redaktionsmedlem för dess tidskrift Rampart Journal.

Det är allom bekant att den libertarianska skolan och den nyliberala rörelsen både är vildvuxen och svåröverskådlig (liksom idealistisk) men att Georg Frostenson kunde engagera sig för fascistiska Sveriges nationella förbund, som visserligen var det enda politiska partiet i Sverige som explicit hyllade Pinochets Chile på 1980-talet, är inte bara överraskande utan smått chockerande.

I övrigt kunde Fria Ord erhålla närmare en kvarts miljon kronor i bidrag i dagens penningvärde från företrädesvis förmögna läsare samt både ståta och skryta med åtskilliga skribenter med akademikerstatus och doktorstitel så sent som på 1980-talet: litteraturvetaren Sven Stolpe, fil dr Sven Rydén, latinprofessorn Bengt Löfstedt, Swedenborgskyrkans pastor Olle Hjern (tidigare knuten till Fryshusets antirasistiska verksamhet), Stockholms universitets mångårige professor i psykologi David Magnusson och dess likaledes mångårige professor i historia Jarl Torbacke, nationalekonomen Sven Rydenfelt, f d PO docenten Thorsten Cars, f d VD:n för LKAB tekn dr Arne S Lundberg, specialpedagogikprofessor Siv Fischbein, antikforskaren Frithjof Hallman, agronom Bertil Lilliehöök, Umeå universitets genetikprofessor Marianne Rasmuson, den gamle ASEA-direktören och dåvarande SAF-chefen tekn dr Curt Nicolin, Handelshögskolan-professorerna Lars Vinell och Erik Dahmén, major Mårten O Elgström, nationalekonomen och SvD-medarbetaren Göran Albinsson Bruhner, Historiska museet-arkeologen Andreas Oldeberg, Sjöbopastorn Samuel Adrian, nationalekonomprofessorn och riksdagsledamoten (m) Hugo Hegeland, Aftonbladets f d researchredaktör Ebbe Aspegren samt lundaprofessorn, ledamoten av Vitterhetsakademien och islamologen Jan Hjärpe m fl.