Styrkeförhållandet mellan SDU och Ungsvenskarna liknar situationen efter SNF:s brytning med Moderaterna 1934

Den svenska extremhögern fortsätter att leva under historiens vingslag: Det gamla SDU som uteslöts förra året har idag växt till 4500 betalande medlemmar och är därmed landets tredje största politiska ungdomsförbund medan det nya officiella SDU, d v s SD:s nybildade ungdomsförbund som går under namnet Ungsvenskarna, ej har mer än 500 medlemmar:

http://www.expressen.se/nyheter/politik/trog-start-for-sds-ungdomsforbund

Ungsvenskarna är för övrigt det tredje ungdomsförbundet som moderpartiet tvingas rekonstruera efter att de tidigare ungdomsförbunden antingen har upplösts eller tynat bort då deras ledare och medlemskadrer har orienterat sig mot nationalsocialismen eller som idag mot den identitära etnonationalismen.

När dåvarande MUF bröt med Moderaterna på Karlstadsstämman pingsten 1934 och bildade ett eget parti under namnet Sveriges nationella förbund (SNF) och med en egen uniformerad och paramilitär kampavdelning grundade Moderaterna ett nytt officiellt ungdomsförbund som fick namnet Ungsvenskarna för att göra anspråk på arvet efter unghögern som framför allt SNF ansåg sig förvalta och företräda.

Att SD idag väljer att ”återanvända” Ungsvenskarna som namnet på sitt nya ungdomsförbund ska inte bara tolkas som ett vulgärt hån mot nuvarande Moderaterna och dagens MUF för att SD har stulit så många moderatröster på senare år utan framför allt som att SD nu på allvar verkligen gör anspråk på att företräda den gamla lundakonservatismens och unghögerns socialkonservativa och radikalkonservativa arv. År 2015 var ju inte bara det år då SD uppnådde rekordsiffror i opinionsundersökning efter opinionsundersökning utan också det år då partiets aktiviströrelse- och subkulturarv i 1990-talets skinhead- och Ultima Thule-våg (d v s SD:s ”Kampfjahren”) åmindes och hyllades öppet liksom just det år då SD på allvar kom att göra anspråk på att företräda den gamla unghögerns ideologiska arv.

Efter den för dåvarande Moderaterna mycket traumatiska brytningen räknade SNF 539 avdelningar och 30 000 medlemmar medan Ungsvenskarna bestod av 39 avdelningar med knappt 4000 medlemmar, d v s ungefär samma typ av proportionella styrkeförhållande som råder mellan SDU och dagens Ungsvenskarna. Det tog många år innan MUF överflyglade och gick om SNF i medlemsantal, och i praktiken förlorade Moderaterna en hel ungdomsgeneration p g a brytningen även om många av ”avfällingarna” och ”dissidenterna” senare gavs absolution och tilläts återvända till den moderata partifållan. Det var först när kriget utbröt som SNF tappade merparten av sina medlemmar p g a den pro-nazistiska ledningens starka ställningstagande för Tyskland, och det återstår nu att se både om och när SD:s nya ungdomsförbund Ungsvenskarna kommer att gå om SDU i medlemsantal.