Svenska Dagbladet återger extremhögerns hat mot Frankfurtskolan

Den västerländska extremhögerns kanske allra största hatobjekt under efterkrigstiden är den s k Frankfurtskolan, d v s den grupp av psykoanalytiskt inspirerade tyska marxister som var knutna till Institut für Sozialforschung i Frankfurt under mellankrigstiden och som skapade den s k kritiska teorin, och av vilka de allra flesta hade judisk bakgrund och därför tvingades i amerikansk exil innan kriget.

Framför allt heter det att det var Frankfurtskolans s k ”kulturbolsjeviker” och ”kulturmarxister” som låg bakom 68-revolutionen och den nya vänstern liksom ”nivelleringen”, ”moralupplösningen” och ”kulturförflackningen” och inte minst den moderna antirasismen och ”mångkulturalismen” och den därpå följande ”massinvandringen” och ”rasblandningen”. Detta hat mot Frankfurtskolan förenar amerikaner som Pat Buchanan och Kevin MacDonald och den amerikanska Tea Party-rörelsen med norrmannen Anders Behring Breivik och counterjihadrörelsen liksom den nya franska högerns chefsideolog Alain de Benoist och franska Fronten med svenskar som Tage Lindbom, Karl-Olov Arnstberg och Jan Sjunnesson, och Sverigedemokraterna och Svenska motståndsrörelsen.

I Fria Ord, den svenska extremhögerns viktigaste intellektuella organ på 1960-talet, pekades Frankfurtskolan ”judiska extremister” ut som de som låg bakom ”folkförgiftningen” av ”den vita rasen” till förmån för ”rasblandning” redan i en artikelserie från 1967 (den svenska extremhögern har generellt alltid varit i framkant), och dessutom sades Frankfurtskolan ligga bakom avnazifieringen och ”hjärntvätten” av det tyska folket efter kriget.

Idag skriver Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi om Frankfurtskolan på ett sätt som mellan raderna återger extremhögerns syn på dess företrädare:

http://www.svd.se/det-svara-med-tolerans

Därmed har den intellektuella extremhögern firat ännu en triumf vad gäller att påverka det offentliga samtalet i extremhögerns riktning.