Långtidsutredningen absolverar majoritetssamhället från alla ”anklagelser” om diskriminering och skyller utomeuropéernas misslyckanden på deras egna brister och tillkortakommanden

Långtidsutredningens senaste rapport Migration och offentlig ekonomi, och särskilt dess rekommendationer, fortsätter att på alla sätt och vis hyllas och omfamnas av de borgerliga och liberala tidningarnas ledarsidor liksom av extremhögerns hemsidor: Kontentan i rapporten är då att utomeuropéernas (i ett komparativt västvärldssammanhang) rekordlåga förvärvsfrekvens (och därigenom medföljande fattigdomssiffror) i Sverige inte beror på diskriminering utan på deras egna brister och tillkortakommanden, typ förstagenerationen kan knappt läsa förutom att de inte talar svenska och många har inte ens gått i skolan ordentligt i hemländerna medan ”andragenerationen” som visserligen talar svenska helt enkelt inte klarar att ta sig igenom det svenska skolsystemet, och mellan raderna skymtar samma hegemoniska hypotes som gäller för att förklara de vuxna utlandsadopterades socioekonomiska misslyckanden, d v s en kombination av ett alltför lågt IQ-genomsnitt och mer eller mindre obotliga ”damaged goods”-effekter som alla kan hänföras till ursprungsländerna och tiden innan de ankom till Sverige.

http://www.dagensarena.se/opinion/sandro-scocco-orovackande-eget-tyckande-i-migrationsdebatten

Argumentet att diskriminering inte förklarar de extrema siffror som gäller för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund och att utomeuropéerna helt enkelt inte håller måttet för att kunna klara sig och leva och ta sig fram i det svenska samhället och kulturen går väl i hand med extremhögerns explicita argument som just går ut på att människor från särskilt Afrika, Mellanöstern och Latinamerika helt enkelt är ”dumma i huv’et” och ”primitiva”, och dessutom utöver det ”barbariska”, och därmed kommer de aldrig någonsin att komma ifatt majoritetsbefolkningen vad gäller olika former av socioekonomiska utfall.

Senast idag varnar DN än en gång för att de senaste årens stora flyktinginvandring från den utomvästerländska världen kommer att leda till än fler ”utanförskapsområden som emellanåt står i brand” och att de siffror som gäller idag för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund ”sannolikt bara är en västanfläkt mot det som komma skall”.

De gigantiska demografiska utmaningar och förändringar som Sverige just nu genomgår i realtid med jättelika pensionsavgångar som i huvudsak handlar om majoritetssvenskar och nordiska och europeiska invandrare parat med en allt större andel invånare i arbetsför (och dessutom även fertil) ålder med utomeuropeisk bakgrund som samtidigt står utanför arbetsmarknaden kan enligt Långtidsutredningen bara lösas på två sätt.

Det första alternativet som Långtidsutredningen föreslår är att höja pensionsåldern till 69 år och det andra alternativet är att utomeuropéernas förvärvsfrekvens ökar med åtminstone tio procentenheter, och det enda sättet att åstadkomma detta på är enligt de liberala rösterna att skapa en låglönearbetsmarknad för utomeuropéerna av amerikanskt snitt, vilket skulle göra dem mer ”attraktiva” och ”anställningsbara” på den svenska arbetsmarknaden. Medan extremhögern hyllar hypotesen att utomeuropéerna inte håller måttet så har kravet på att införa en låglönearbetsmarknad för utomeuropéerna vid det här laget basunerats ut flera gånger om av landets borgerliga ledarskribenter sedan rapporten publicerades för två veckor sedan.

Det är sällan en utredning tas emot så översvallande och hyllas så unisont av både mainstreamhögern och extremhögern såsom är fallet med Långtidsutredningens senaste rapport som tolkas som att den både absolverar majoritetssamhället från alla ”anklagelser” om diskriminering och skyller utomeuropéernas misslyckanden på deras egna brister och tillkortakommanden.