Flottans chef för Östkustens marindistrikt under kriget var högerextremist

Upptäckte nyss att den högt dekorerade viceamiralen Hans V Simonsson som bl a var chef för Svenska flottans kommandoexpedition mellan 1933-38 samt befälhavande amiral och chef för Östkustens marindistrikt under de ödesdigra krigsåren 1942-45 var f d medlem i Sveriges nationella förbund och högerextremist ända fram till sin död 1965. Några dagar innan sin bortgång skrev viceamiral Simonsson till redaktionen för Fria ord, Sveriges nationella förbunds tidning som bl a förnekade Förintelsen och var starkt antisemitisk under hela efterkrigstiden, att tidningen förestod ”sanningen”. Under kriget försiggick många märkligheter just i Östersjön där Simonsson förde befälet: Bland annat lade svenskarna ut minor där på uppmaning från tyskarna. Dåtida SÄPO hade i varje fall en amiral och en konteramiral i sitt s k N-register över högerextremister inom militären.