Unga vita bär upp extremhögern runtom i Europa

De vita barnen, ungdomarna och unga vuxna är överrepresenterade bland extremhögerns sympatisörer runtom i Europa:

http://www.dw.com/en/young-people-vote-far-right-in-europe/a-18917193

Över en tredjedel av alla förstagångsväljare och unga väljare i Frankrike röstade t ex på Fronten i det senaste regionalvalet, och merparten av de som röstar på den europeiska extremhögern tillhör just den infödda majoritetsbefolkningen även om stödet för extremhögern verkar växa i stort överallt i Europa just nu även bland vissa minoritetsväljargrupper.

De unga majoritetsinvånarna i Europa har i stort sett alla växt upp i ett Europa som är helt och hållet präglat av mångfald, d v s de har inga egna minnen eller levda erfarenheter av ett mer homogent Europa och de har än mindre någon koppling till varken mellankrigstidens och krigsårens fascism, till Kalla krigets antikommunism och anti-68-rörelse eller till Europas kolonialimperier som var avvecklade och avskaffade när de föddes och växte upp. Extremhögerns unga sympatisörer kan knappt ens kallas nostalgiska även om det kanske går att känna nostalgi inför ett Europa som har varit och som aldrig kommer tillbaka även som 14 åring eller som 21-åring.

Frågan är helt enkelt varför så många unga vita européer stödjer extremhögern i så många europeiska länder?

Jag tror att vi har att göra med den första stora generationen barn, ungdomar och unga vuxna som mer eller mindre har slutat läsa böcker och slutat läsa tidningar och tidskrifter, och som i mångt och mycket saknar både ett historiskt och internationellt medvetande: det är helt enkelt den digitala generationen som extremhögern har ”vunnit” i så hög utsträckning.

Det innebär att det är en helt ny typ av extremhögersympatisörer som inte är ideologiskt drivna och politiskt medvetna på samma sätt som tidigare, än mindre pålästa och kunniga: Det handlar helt enkelt om att de mer eller mindre ”lever” digitalt och mer eller mindre ”konsumerar” enbart en viss typ av nyheter och åsikter digitalt, och vilket gör att de snarare är ”hjärntvättade” eller åtminstone matade med digitaliserad extremhögerpropaganda i många fall redan från barnsben.