Sammanfattning av året med fokus på ras, vithet och svenskhet

Under året har nya rekordsiffror redovisats om den infödda majoritetssvenska befolkningens förvärvsfrekvens och arbetslöshet, hälsa och välmående, boende och privatekonomi och fattigdoms- och förmögenhetsnivåer. Idag äger långt över 80% av alla majoritetssvenskar sitt boende och över två tredjedelar av alla majoritetssvenskar är miljonärer (i många fall t o m mångmiljonärer) medan arbetslösheten bland majoritetssvenskarna har sjunkit till overkliga 3% och fattigdomsnivån till lika surrealistiska 2%.

Idag är majoritetssvenskarna som befolkningsskikt och ”folkslag” rikast och ”icke-fattigast” i världen bredvid majoritetsnorrmännen och de infödda gulfstatsaraberna och prognoserna inför nästa år talar om fortsatt minskad arbetslöshet inom majoritetsbefolkningen liksom fortsatt ökat välstånd och fortsatta reallöneökningar för detta befolkningssegment och därmed ännu fler majoritetssvenska miljonärer och en majoritetsbefolkning som dessutom har goda chanser att under nästa år gå om majoritetsnorrmännen (dock ännu ej Qatar-araberna) ifråga om välstånds-, rikedoms och förmögenhetsnivåer.

Under året har samtidigt nya rekordsiffror redovisats om den svenska utomeuropeisk bakgrund-befolkningen (som då ännu inte inkluderar alla de nya utomeuropeisk bakgrund-invånare som har invandrat i år) och inom detta befolkningssegment har förvärvsfrekvensen i stället minskat och fattigdomen och marginaliseringen har ökat trots högkonjunkturen, och då så höga andelar av landets barn, ungdomar och unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund numera misslyckas i skolan på snart sagt alla nivåer inom utbildningsväsendet så ser framtidsutsikterna för utomeuropeisk bakgrund-befolkningen som helhet ej särskilt ljusa ut just i Sverige.

Idag utgör utomeuropeisk bakgrund-invånarna en oproportionerligt stor andel av alla invånare i landet som uppbär och är beroende av bidrag och offentliga transfereringar av olika slag liksom som är arbetslösa och än mer som i praktiken står helt utanför arbetsmarknaden överhuvudtaget och detsamma gäller fattigdomssiffrorna: Numera handlar det inte längre bara om en fördubblad överrisk utan om överrisker på flera hundra procent och i något fall även på över tusen procent vad gäller att ha och få ett betydligt sämre liv som invånare i Sverige med någon form av utomeuropeisk bakgrund jämfört med den majoritetssvenska delen av totalbefolkningen.

Under året har nya rekordsiffror om svenska folkets toleranta, antifascistiska och antirasistiska attityder och åsikter publicerats i form av sammanlagt tre stora EU-attitydundersökningar, åtminstone en OECD-opinionsundersökning och ett flertal regelbundna rapporter om svenskarnas attityder och inställningar till mångfald, invandring och minoriteter som visar att andelen ”autentiskt” intoleranta och ”autentiskt” fascistiska och rasistiska invånare nu är nere på en rekordlåg nivå som inget annat land i världen överhuvudtaget kan slå (1-2% om ens det) och svenskarna är dessutom sedan början av året det sista ”folkslaget” i västvärlden där en absolut majoritet (75-85%) är för utomeuropeisk invandring och för människor med utomeuropeisk bakgrund: I alla andra västländer på jorden är invånarna, och gissningsvis särskit majoritetsinvånarna, idag mot utomeuropeisk invandring och mot människor med utomeuropeisk bakgrund.

Under året har SD samtidigt i det närmaste fördubblat sitt valresultat från förra året och därmed slagit sin ”normala” tillväxttakt med hästlängder, d v s att regelbundet fördubbla sin sympatisörsskara vart fjärde år (d v s mellan varje val). I totalt 23 partisympatiundersökningar har SD under året gång på gång slagit i taket, slagit sig själv och uppnått rekordsiffror, och under denna sista månad på året har totalt fem opinionsundersökningar alla redovisat än mer förhöjda rekordsiffror som numera verkar pendla mellan 20-25%.

SD är idag utan konkurrens världens absolut största parti som har ett direkt nationalsocialistiskt förflutet och SD är numera Europas tredje största extremhögerparti om det hade varit val idag liksom Nordens största högerpopulistiska parti bredvid dess danska motsvarighet. SD har under året blivit det enskilt största partiet för alla röstberättigade män och det enskilt största partiet i regioner som Sydsverige och Bergslagen och möjligen snart också i Västsverige liksom enligt flera undersökningar det enskilt största partiet bland arbetarna, och om det hade varit val idag så hade uppemot en tredjedel av alla vita män i landet röstat på SD.

Samtidigt blir den svenska totalbefolkningen alltmer utländsk bakgrund-dominerad och fr a utomeuropeisk bakgrund-dominerad, och det som extremhögern kallar ”folkutbytet” pågår just nu i rasande fart och är dessutom en helt och hållet irreversibel och oåterkallelig demografisk utveckling (vad än extremhögern tycker om den). Andelen och antalet majoritetssvenska barn och ungdomar minskar kraftigt för varje år som går liksom andelen och antalet majoritetssvenska vuxna i arbetsför och reproduktiv ålder: I stället ökar andelen och antalet majoritetssvenskar över 65 år. Majoritetssvenskarna blir allt äldre och äldre och är alltmer koncentrerade till glesbygden och småstäderna liksom till de mellanstora städernas och storstädernas villaområden och historiska innerstäder som fortfarande är relativt homogena medan Stor-Malmö i praktiken som helhet numera är dominerat av minoritetsinvånare och Stor-Göteborg och Stor-Stockholm kommer att bli det inom de närmaste fem åren (om inte innan dess).

När alla de som invandrat i år och som får stanna börjar dyka upp i befolkningsstatistiken kommer det möjligen att visa sig att utomeuropeisk bakgrund-befolkningen snart uppgår till närmare 20% av den svenska totalbefolkningen, och då huvuddelen av landets utomeuropeisk bakgrund-invånare både är i fertil och produktiv ålder och dessutom invandrar som mycket unga och är extremt koncentrerade till de mellanstora städerna och storstäderna så är den svenska totalbefolkningen snart helt i nivå med västländer som USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien i fråga om mångkulturell, mångreligiös, mångspråklig och mångrasial mångfald.

Om fem år har sannolikt över en tredjedel respektive över en femtedel av den svenska totalbefolkningen någon form av utländsk respektive utomeuropeisk bakgrund och andelen barn, ungdomar och unga vuxna med utländsk respektive utomeuropeisk bakgrund kan då mycket väl uppgå till långt över en tredjedel respektive långt över en fjärdedel medan omvänt uppemot en tredjedel av alla majoritetssvenskar kommer att vara 65 plus:are. I de tre storstadsregionerna och i minst ett dussintal mellanstora städer är antagligen minoritetsinvånare i majoritet om fem år, och särskilt i Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm kommer andelen med utomeuropeisk bakgrund då att utgöra över en fjärdedel av alla invånare och över en tredjedel av alla barn, ungdomar och unga vuxna.