Sverige missar ett demografiskt ”guldläge” p g a marginaliseringen av minoritetsinvånare

Svenska Dagbladets Peter Benson påminner om att Sverige p g a invandringen just nu uppvisar den snabbast växande befolkningsökningen i Europa i en tid när många andra europeiska länder lider av ett stagnerat eller minskat befolkningsunderlag, och där invånarna dessutom bara blir äldre och äldre för varje år som går:

http://www.svd.se/ska-sverige-bnp-tavla-med-nigeria

Faktum är att den svenska totalbefolkningen aldrig har ökat så snabbt som nu sedan 1750-talet, och allt detta p g a invandringen då den infödda befolkningen inte har kunnat reproducera sig själv under ett antal decennier vid det här laget (även om en del SACO-svenskar naturligtvis gör vad de kan för att ”dra sitt strå till stacken”, som det heter, genom att skaffa tre barn).

Vidare är Sverige välsignat med en befolkningsökning som dessutom nästan helt och hållet utgörs av människor i s k arbetsför och produktiv ålder och f ö även i s k fertil ålder. I de demografiska siffrornas värld ser allt med andra ord perfekt och utopiskt ut för Sveriges del men samtidigt är Sverige fortfarande det land i västvärlden där invånare med utländsk bakgrund, och särskilt med utomeuropeisk bakgrund, är som allra mest marginaliserade på arbetsmarknaden, inom bostadssektorn och i samhällslivet i stort.

Sverige har just nu m a o ett närmast overkligt demografiskt ”guldläge” som sannolikt aldrig någonsin kommer att komma tillbaka igen vad gäller den nuvarande befolkningsökningen och befolkningssammansättningen men samtidigt klarar det svenska samhället uppenbarligen helt enkelt inte av att ta tillvara på detta fantastiska och formidabla ”guldläge” trots att Sverige rankas som den suveräna nationalstat på jorden som har ställt om allra mest och allra bäst i retorikens, lagarnas och attitydernas värld till ett mångfaldssamhälle, d v s utifrån olika indikatorer som rör social hållbarhet, minoriteter och heterogenitet.

I stället håller en stor och snabbt växande icke-vit underklass på att ta form i landet samtidigt som den infödda majoritetsbefolkningen bara blir rikare och rikare och rikare i det närmaste för varje sekund som går: Genom att ”slösa bort” det demografiska ”guldläge” som Sverige har välsignats med under de senaste tio åren så kommer denna utveckling i stället att leda till ett samhälle präglat av mycket starka klyftor och konflikter mellan stora delar av minoritetsbefolkningen och huvuddelen av majoritetsbefolkningen om inget radikalt görs för att minska marginaliseringen av invånarna med utomeuropeisk bakgrund.