Skolsegregationen eskalerar alltmer och bidrar till framväxten av en icke-vit underklass

Statistik rörande nyanlända elever som gick ut 9:an vårterminen 2014 i de 1437 skolor som ingick i studien grupperade efter föräldrarnas utbildningsnivå:

http://www.dn.se/debatt/fa-nyanlanda-gar-pa-skolorna-som-har-bast-forutsattningar

Utbildningsnivå under 2,0: 158 skolor hade 898 nyanlända.
Utbildningsnivå 2,0-2,2: 485 skolor hade 1337 nyanlända.
Utbildningsnivå 2,2-2,3: 261 skolor hade 407 nyanlända.
Utbildningsnivå 2,3-2,5: 303 skolor hade 299 nyanlända.
Utbildningsnivå 2,5 och högre: 230 skolor hade 154 nyanlända.

Samtidigt hade hela 682 av skolorna i studien INTE NÅGON nyanländ elev alls i årskurs 9 vårterminen 2014, och merparten av dem var högpresterande majoritetsdominerade skolor där föräldrarnas utbildningsnivå var hög eller mycket hög (läs: de vita medel- och överklasskolorna).

Naturligtvis betyder inte detta per automatik att samtliga av de tusentals och åter tusentals nyanlända barn och ungdomar som har ankommit till Sverige under de senaste åren från i huvudsak den utomvästerländska världen kommer att misslyckas i det svenska skolsystemet, och några av dem kommer säkerligen att kunna ”göra karriär” som det heter och ta sig upp i SACO-kollektivet, men alltför många gör det tyvärr: Hela 80 procent av alla nyanlända grundskoleelever som går ut 9:an gör det numera med ofullständiga betyg och saknar därmed gymnasiebehörighet, och alltför många kommer därför inte vidare i livet överhuvudtaget innan de ens har hunnit bli vuxna. Det är inget självändamål i sig att genomgå gymnasiet, än mindre att ha en högskoleexamen, och det går absolut att bli lycklig och få ett bra liv utan att ha en utbildning bakom sig men ens chanser på arbetsmarknaden med ofullständiga grundskolebetyg i bagaget är samtidigt tyvärr inte särskilt ljusa.

Att de nyanlända barnen placeras på lågpresterande skolor i miljonprogramsområden som redan mer eller mindre helt och hållet domineras av minoritetselever är ett statistiskt faktum som redan har pågått under åtminstone de senaste tio åren. De högpresterande skolorna i de historiska innerstäderna och i villa- och radhusområdena där i stort sett samtliga elever omvänt är majoritetssvenskar tar allt oftare inte emot EN ENDA nyanländ elev, och denna tråkiga tendens verkar ha eskalerat under de senaste 2-3 åren och inte minst just nu, d v s i skrivande stund som det heter.

”Ingen vill ha Svarte Petter” som bekant, särskilt inte den vita medel- och överklassen som inte vill se sina egna barn ”beblanda sig” med barn med utomeuropeisk bakgrund som många nog redan betraktar som i förväg dömda till att tillhöra underklassen, men för tiotusentals barn och ungdomar med utomeuropeisk bakgrund som växer upp just nu betyder denna eskalerande och extrema skolsegregation inget annat än en ren katastrof, och deras framtida liv är just tyvärr i alltför många fall redan avgjorda: de kommer helt enkelt att bli ytterligare en anonym siffra i den snabbt växande icke-vita underklass som kommer att sätta sin prägel på hela Sverige under den närmaste framtiden.