USA är möjligen redan ett land som domineras av minoritetsinvånare

Den amerikanska folkräkningen och offentliga statistiken har fram tills idag ”räknat upp” och ”överdrivit” antalet (liksom därmed också andelen) vita amerikaner p g a att de ras- och etnicitetskategorier som fortfarande gäller inte har uppdaterats i takt med de genomgripande förändringar som har ägt rumt under de senaste decennierna i den amerikanska befolkningssammansättningen:

http://www.latimes.com/nation/la-na-census-changes-20151122-story.html

Fram tills ca 1968 när det s k raskvotsystemet monterades ned utgjorde vita européer närmare 90 procent av invandringen till landet – därefter har omvänt 90% av invandringen till USA bestått av icke-vita från den s k Tredje världen. Möjligen är USA redan idag ett land där vita (utifrån självidentifikation) numera ej längre är i majoritet utan den största minoriteten bland många olika minoriteter. Även Australien och Kanada är på väg mot en sådan demografisk situation där minoritetsbefolkningen sammantaget är större än majoritetsbefolkningen, och vad gäller de övriga europeiska bosättarstaterna i Södra Afrika, Oceanien och Sydamerika så har den vita befolkningen där i flera fall halverats på bara 40-50 års tid (liksom i praktiken ”utplånats” efter avkolonialiseringen i Nordafrika, Östafrika, Karibien och Syd- och Östasien). Idag är samtliga utom 1-2 amerikanska storstadsregioner och större städer redan dominerade av minoritetsinvånare, och så är även fallet i ett växande antal europeiska storstadsregioner, huvudstäder och storstäder (liksom i Kanada och Australien). Amsterdam och Bryssel liksom Paris och London och ett växande antal andra städer i bl a Storbritannien, Frankrike, Belgien och Nederländerna domineras idag av minoritetsinvånare.

Vad gäller alla som är under 18 år så är denna demografiska förändring redan ett faktum i stora delar av den urbana delen av västvärlden. I kommuner som Botkyrka, Malmö och Södertälje utgör andelen minoritetsinvånare under 18 år redan uppemot 65% och även i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg som helhet uppgår andelen minoritetsinvånare under 18 år snart till närmare 50%. Denna demografiska utveckling och förändring och denna nya demografiska sammansättning och situation som idag råder i västvärldens städer är, som det heter, dessutom helt och hållet irreversibel (vad en än tycker om den s a s: denna genomgripande förändring i västvärldens befolkningssammansättning har dessutom ägt rum på bara 40-50 år) – inte minst p g a att en växande andel av den västerländska majoritetsbefolkningen ej längre befinner sig i varken produktiv eller fertil ålder. Som Hans Rosling brukar säga: ”We have to be nice to them now!”, d v s det är helt enkelt inte särskilt ”smart” av västvärlden att fortsätta att på olika sätt trycka ned Tredje världen och minoriteterna som bor i Väst.