Inställd föreläsning i Uppsala – tredje gången gillt

Nyligen har en tredje föreläsning som jag skulle ha hållit i Uppsala nu ställts in p g a alla negativa rykten som vidhäftar mig: 2013 ställdes både Utrikespolitiska föreningens (en föreläsning om rasbegreppet) och Queerseminariets vid Uppsala universitet (en föreläsning om rashumor) arrangemang med mig in p g a att jag ansågs vara en ”säkerhetsrisk”. Svenska Dagbladets nuvarande kulturchef Lisa Irenius uppmärksammade då detta i UNT och skrev bl a följande: http://www.unt.se/24unt/vagar-vi-tala-om-rasism-2619760.aspx

Uppsala universitets säkerhetschef hänvisade till att ”stora värden stod på spel” utan att precisera om det handlade om hot mot mig (jag har onekligen en historia av att ha ”bråkat” med extremhögern i Uppsala) eller om att jag var själva hotet (d v s om jag helt enkelt skulle förstöra lokalerna i fråga, som i ena fallet handlade om själva Universitetshuset).

Nu har Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet ställt in min föreläsning (om svenska rasformationer) hos dem p g a att anställda lärare och forskare där tydligen har reagerat mycket starkt på att jag har bjudits in ”bl a med tanke på dina texter om adoption”. Sannolikt handlar det om att denna institution helt enkelt är mycket adoptivföräldratät samt att många där antagligen identifierar sig som antirasister (gissningsvis också som vänster), och vilket f ö ju är fallet med hela den svenska högskolevärlden.

Jag har även en föreläsning inbokad med Genusföreningen vid Uppsala universitet (om den kraftiga och oroväckande underrepresentationen av ”andragenerationen” inom den högre utbildningen) som jag nu fruktar också kommer att ställas in p g a att jag anses utgöra en ”säkerhetsrisk”.