Emil Fevrell

Antagligen var det nog fler än jag som observerade att det exemplar av Herman Lundborgs Svensk raskunskap (som användes som lärobok i skolorna) som figurerade i första delen av Soran Ismails SVT-program Absolut svensk bar ”överklassnazist”-kändisen Emil Fevrells omisskännliga signatur (”E Fevrell”).

Överstelöjtnant Fevrell, bosatt i Vaxholm där han verkade som fortifikationsofficer, var aktiv inom den svenska ”överklassnazismen” från 1920-talet och fram tills att han gick bort 1959. Han tillhörde Sveriges nationella förbund under 1920-, 30- och 40-talen men tycks ha gått över till Nysvenska rörelsen på 1950-talet.

Fevrell var också aktiv i de hemliga, paramilitära och högerextrema frikårsliknande sammanslutningar som uppstod på Östermalm och i Norrorts villaområden efter Ryska revolutionen. Möjligen var han också över i Finland under Finska inbördeskriget 1918 och som frivillig på den borgerliga sidan i Svenska brigaden.

I egenskap av att tillhöra  eliten i det svenska samhället var Fevrell självklart både medlem i Svensk-tyska föreningen och i Riksföreningen Sverige-Tyskland, och han var även medlem i Gymniska förbundet och Samfundet Manhem.

Fevrell tillhörde även den svenska ”överklassnazistiska” delegation som uppvaktade Adolf Hitler i Berlin på dennes 50-årsdag den 20 april 1939 (i delegationen ingick bl a även Sveriges dåvarande ÖB liksom den Bernadotte:ska arvprinsen, d v s vår nuvarande konungs far, flera forskare och adelsmän samt dåvarande moderatledaren Gösta Bagge) med följande gratulation och genon att gå upp i enskild ställning och segerhälsa/”heil:a”:

”Svenska män och kvinnor, som i den tyske ledaren och folkkanslern Adolf Hitler se Europas räddare, vilja ge uttryck åt sin djupt kända hedersbevisning och tacksamhet.”

Anmärkningsvärt är att Fevrell anlitades av polisen som militär expert i det s k Rickmanliganmålet 1940, som slutade med att en pro-brittisk sabotagegrupp som försökt störa de omfattande svenska malmtransporterna till Nazi-Tyskland åkte fast och dömdes till fängelsestraff.

Efter kriget var Fevrell medlem i ett flertal exklusiva herrklubbar som ända in på 1960- och 70-talen samlade det som var kvar av den svenska ”överklassnazismen” tillsammans med delar av dåtidens borgerliga ledarskikt och näringslivselit.

Jag råkar f ö själv äga ett exemplar av Svensk raskunskap som också är signerad – av överstelöjtnant Hjalmar Ekstedt i Uppsala, d v s ännu en svensk s k ”överklassnazist”-”celebrity” som också han var medlem och aktiv i ett flertal högerextrema organisationer från 1920-talet och ända fram tills sin död 1969.