Arbetslösheten ökar bland invånare med utomeuropeisk bakgrund

Arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund fortsätter att växa och verkar tyvärr skena just nu i Sverige samtidigt som den fortsätter att minska bland majoritetssvenskarna. OBS: De nyanlända är EJ medräknade i arbetslöshetsstatistiken – hade de varit det så hade situationen med all sannolikhet varit än värre.

Idag är ej mer än ca 3-3,5 procent av alla s k ”arbetsföra” majoritetssvenskar i s k ”produktiv ålder” och i sina s k ”bästa år” (d v s mellan 26-64 år) arbetslösa medan arbetslösheten bland de som har bakgrund i Afrika och Asien ligger på ca 30-35 procent.

Majoritetssvenskarna jobbar m a o ”som aldrig förr” just nu, och kanske går det t o m att hävda att de håller på att ”jobba ihjäl sig” i skrivande stund samtidigt som den samlade majoritetssvenska hushålls- och privatekonomin är både bättre och större än någonsin tidigare sedan både vikingatiden och stormaktstiden. De gamla ”vänstersossarnas” full sysselsättning-linje ligger uppenbarligen fast: Arbetslösheten bland majoritetssvenskarna är helt enkelt i praktiken lika låg idag som under de mytomspunna s k rekordåren när de svenska tillväxttalen ibland var tvåsiffriga och när svenskarna var världens rikaste folk på jorden. Höga procentsiffror av majoritetssvenskarna är f ö dessutom underutbildade i relation till de arbeten de innehar till skillnad från invånarna med utomeuropeisk bakgrund där alltför höga procentsiffror är överutbildade.

Samtidigt är det som bekant högkonjunktur och den svenska arbetsmarknaden och det svenska näringslivet ”skriker” (som det heter) efter arbetskraft, inte minst p g a att 100 000-tals majoritetssvenskar har gått i pension tillsammans med 10 000-tals nordiska och europeiska invandrare under de senaste åren.

Än mer oroväckande är att de svenska NEET:arna (d v s UVAS:arna på svenska) bara blir fler och fler, och tyvärr är en alltför hög andel av dem s k ”andrageneration:are”, uppväxta i miljonprogramsområdena och med föräldrar från fr a Afrika, Asien och Sydamerika. Det senaste kvartalet har siffran för antalet svenska NEET:are (eller UVAS:are) tyvärr ”spräckt” 100 000-gränsen – d v s idag utgör de som varken studerar, arbetar eller är i praktik och oftast ej ens uppbär bidrag i åldersgruppen 15-24 år ca 105 000 individer.

Bland NEET:arna och UVAS:arna hittas många som ej klarat högstadiet, aldrig kommit in på gymnasiet, som i stort sett alltid fortfarande bor hemma (i vissa fall är de dock hemlösa), och som försörjer sig på en slags ”underjordisk” semikriminell kontantekonomi, och en stor andel är helt enkelt ”nolltaxerare”, d v s de har överhuvudtaget ingen som helst inkomst. Normalt är det bara ungdomarna (15-24 år) som räknas som NEET:are (alternativt UVAS:are) – skulle ålderskategorin 26-34 år (=de som ofta kallas unga vuxna) även inräknas så handlar det tyvärr om ytterligare uppemot 120 000 invånare i landet som varken arbetar, studerar eller är i praktik i denna ålderskategori.

Sedan ska det slutligen också tilläggas att NEET:arnas totala motsats, d v s de som inte heller arbetar utan lever på räntor och kapitalinkomster, d v s de som förr i tiden kallades rentierer, i praktiken förmögna människor som lever på att äga företag, fastigheter, mark, skog o s v och/eller inneha aktier, fonder o s v också ökar alltmer.

Så botten är uppenbarligen ännu ej nådd vad gäller arbetslöshetssiffrorna bland invånare med utomeuropeisk bakgrund. Gissningsvis nås botten när ej mer än 2,5-3 procent av majoritetssvenskarna är arbetslösa, och när arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund börjar närma sig 45-50 procent.

Denna utveckling bådar inte särskilt gott inför framtiden i relation till de nyanlända vilka fr a har bakgrund i Afrika och Asien: Naturligtvis går det säkerligen att vända denna trend, d v s det måste inte gå dåligt för de som anländer till Sverige just nu, men just nu ser det inte särskilt bra ut vad gäller arbetsmarknadssituationen för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund.

One comment

  1. Pingback: En invandrad underklass i Sverige och Danmark | Sverige är inte världens navel!