Max Carling – ett exempel på tredje generationens högerextremist

Den svenska extremhögern har i mångt och mycket alltid varit (och är) en s k family business, och inte minst gäller det de som tillhör landets s k fina familjer: Musikern Max Carling är då tredje generationens Carling som figurerar i sammanhanget:

http://www.hd.se/lokalt/hoganas/2015/11/04/ingelstradebor-vill-valkomna-flyktingbarnen-1

Som ung befann sig Max i utkanten av Göteborgs nazistmiljö medan hans far advokat Hans och dennes far i sin tur Valdemar (också han advokat) båda hann uppleva och vara en del av den gamla svenska ”överklassnazismen” innan den tynade bort och succesivt ersattes av en från början ungdomskulturbaserad rörelse (som f ö snarare måste betecknas som utpräglat proletär).

Max utgör tillsammans med sin far Hans och modern Aina samt syskonen det riksbekanta jazzbandet Carling Family aka Carling Big Band som bl a brukar anlitas för att spela i Vitabergsparken på Södermalm i Stockholm. Max ska f ö också ha spelat in vit makt-musik tillsammans med Ulf Ekberg i f d Ace of Base.