Svensk media reproducerar föreställningen om att icke-vita inte kan vara svenskar fullt ut

Sydsvenskans Rakel Chukri kommenterar svensk medias utskrivande av icke-vita från svenskheten – senast i samband med morden i Trollhättan:

http://www.svt.se/kultur/medier/en-uppdelning-byggd-pa-en-framlingsfientlig-logik

Varje gång ett hatbrott med rasistiska motiv eller ett högerextremt attentat har ägt rum tenderar svenska journalister, politiker, forskare och myndigheter alltför ofta att reproducera den inom svenskheten gällande ”logiken” och ekvivalenskedjan att vita är självklara svenskar medan icke-vita inte kan vara svenskar fullt ut genom att tala om områden, skolor och sfärer som befolkas av ”icke-svenskar”, ”invandrare” och ”utlänningar” och genom att använda uttryck som ”icke-svenskt utseende”, ”utländskt utseende” och ”invandrarutseende” på grund av en bisarr kombination av ett ingrott och ”omedvetet” rastänkande parat med en militant färgblind antirasism som sammantaget har resulterat i ett fullkomligt semiotiskt och semantiskt kaos i nutidssvenskan vad gäller att tala om ras och vithet, och om majoritet och minoriteter i relation till dagens Sverige.