Iranierna fortsatt i bottenligan som minoritetsgrupp i Sverige trots alla socioekonomiska framgångar

Apropå Svenskt Näringslivs VD Carola Lemnes uttalande i DN om en iransk mans utseende (”terroristvarning”): Det må vara så att de 101 194 svensk-iranierna (den siffra som gällde på nyårsafton 2014 inräknat både första och andra generationen samt adopterade och blandade) utan tvivel i statistikens och siffrornas värld är Sveriges inofficiella och okrönta ”model minority” men den stora massan av majoritetssvenskarna är uppenbarligen svårflirtade – oaktat att svensk-iranierna som grupp är socioekonomiskt framgångsrik jämfört med andra minoritetsgrupper så tillhör de fortsatt bottenligan vad gäller de minoritetsgrupper som majoritetssvenskarna rankar som mest annorlunda och främmande och som de som majoritetssvenskarna uppger att de känner mest distans och avstånd gentemot i olika attitydundersökningar (bl a Mångfaldsbarometern) tillsammans med somalier, romer, kineser, irakier, kurder, thailändare och turkar.
.

http://www.svd.se/shekarabi-lemnes-kommentar-ovardig

Att särskilt iranierna (liksom turkarna som ju faktiskt har bott i Sverige ända sedan 1960-talet) fortfarande ses som så främmande av stora delar av majoritetsbefolkningen trots alla socioekonomiska framgångar säger tyvärr alltför mycket om hur negativ synen på icke-västerländska minoritetsgrupper fortfarande är bland alltför många majoritetssvenskar och bådar inte gott inför framtiden.