Antal svenskar som strider för Islamiska staten är nu lika många som antalet som stred för Nazi-Tyskland

Antal svenskar som stridit som frivilliga för Islamiska staten 2014- (enligt Säpo): ca 300 (125 säkerställda varav 90 är män och 35 kvinnor – 115 har hittills återvänt hem)Antal stupade: ca 40 (varav ett flertal antagligen är saknade, d v s deras dödsfall har ej bekräftats och deras kvarlevor har ej återbördats och därmed kan de inte omedelbart dödförklaras)

Antal svenskar som stridit som frivilliga för Nazi-Tyskland 1940-45 (mina beräkningar): ca 300 (183 säkerställda i Waffen-SS – därtill 14 säkerställda i Wehrmacht, 3 i Kriegsmarine, 3 i Luftwaffe och 4 i Organisation Todt)
Antal stupade: ca 40 (varav 8 saknade då deras kvarlevor ej har återfunnits, och vilka fördes in i obefintlighetsregistret och sedermera dödförklarades på 1950- och 60-talen)

Inga jämförelser i övrigt som det heter då det är svårt att jämföra dagens ”andrageneration:are” från förorterna som är beredda att dö och döda för en millenaristisk religiös stat med gårdagens högerextrema majoritetssvenskar som var beredda att dö och döda för en mytisk rasstat. I båda fallen gäller dock: Antal dömda för krigsförbrytelser = 0.