Ungsvenskarna ”återuppstår”

Sådana här bisarra dråpligheter inträffar när extremhögern (SD) inte längre vill vara extremhöger men heller inte ”normalhöger” (dagens M) utan ”gammalhöger” (d v s Allmänna valmansförbundet och dess ungdomsförbund Ungsvenskarna):

http://www.svd.se/ungsvenskarna-nytt-sd-forbund/om/sverige

På ett liknande sätt gjorde 1970-talets maoister anspråk på partibeteckningen SKP (Sveriges kommunistiska parti) när dåtidens V (d v s Vänsterpartiet kommunisterna) inte längre ville kännas vid sitt leninistiska och stalinistiska förflutna.

För alla som är intresserade av den svenska extremhögerns och den svenska borgerlighetens historia i relation till dagens nyhet att SD:s nya ungdomsförbund har fått beteckningen Ungsvenskarna: Efter att dåvarande Moderata samlingspartiet (som då hette Allmänna valmansförbundet) bröt med Sveriges nationella förbund (SNF) och bildade det som kom att bli dagens Moderata ungdomsförbundet (MUF) under den nya beteckningen Ungsvenskarna så tog det flera år innan MUF blev större än SNF. SNF hade vid brytningen med moderpartiet 1934 uppemot 550 lokalavdelningar som sammantaget organiserade ca 40 000 medlemmar medan Ungsvenskarna under de första åren fick nöja sig med kring 160 lokalavdelningar runtom i landet som tillsammans till att börja med organiserade knappt 3000 medlemmar. Endast ett 40-tal avdelningar valde att från början helt och hållet lämna SNF ansluta sig till Ungsvenskarna.

Sedan ska det nämnas att beteckningen Ungsvenskarna har SD:are redan använt sig av sedan flera år tillbaka för att beteckna medlemmarna i SDU. Och hur många av SDU:s avdelningar som nu kommer att ansluta sig till SD:s nya ungdomsförbund Ungsvenskarna kommer att visa sig under den närmaste tiden.