Minnet av det vita (segregerade) USA skapar känslor av nostalgi hos många vita amerikaner

Martin Gelin påminner i dagens DN Kultur om att det USA som gällde innan 1968 var besatt av att skapa en vit nation, och försökte göra det genom att reglera invandringen utifrån ras:

http://www.dn.se/arkiv/kultur/usas-rasistiska-historia-pekade-ut-vagen-for-trump

Redan 1882 blev USA den första moderna stat som införde ett invandringsstopp baserat på ett s k vetenskapligt rastänkande – the Chinese Exclusion Act som på den tiden sågs som den s k slutgiltiga lösningen på ”den kinesiska frågan”. Fram tills 1965 styrdes USA:s invandringspolitik av det s k raskvotsystemet som rankade världens olika folkslag utifrån en vithetsskala och där s k nordiskt vita européer privilegierades (skandinaver med svenskar i spetsen liksom tyskar, engelsmän och holländare) över alla andra.

Det ska tilläggas att de allra flesta vita s k bosättarkolonier och bosättarstater i Nord- och Sydamerika, södra Afrika och Oceanien införde och tillämpade liknande raskvotsystem under 1900-talet för att kunna skapa vita nationer: I t ex Australien avskaffades detta system till fullo först 1973.

Det är också ett faktum att fram tills ca 1968 var ca 75 procent av alla invandrare till USA vita européer p g a detta raskvotsystem – efter 1968 har i stället uppemot 90 procent av USA:s invandrare varit icke-vita, fr a från Latinamerika och Asien och numera också från Mellanöstern och Afrika.

Det är i mångt och mycket minnet av detta vita (genomsegregerade) USA som föregick dagens USA där icke-vita sammantaget snart utgör majoriteten av USA:s befolkning som idag skapar starka känslor av nostalgi hos många vita amerikaner.