Fenomenet Dani M – vår tids motsvarighet till Ultima Thule: Hyllad som antirasist av det etablerade Sverige, vänstern och den antirasistiska rörelsen

Dani M vägrar som bekant i praktiken att ta avstånd från sina åsikter om judisk makt i Sverige och i världen, och vilket verkar vara helt acceptabelt för ”nollrasism”-TV4 som försvarar sig med att ”exakt var gränsen går är en svår avvägning” och därmed står fast vid sitt beslut att låta artisten medverka i programmet ”Lyckliga gatan”:

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/tv4-svarar-pa-kritiken-ingen-dubbelmoral

http://samuelnudel.blogspot.se/2015/09/inte-bara-vanlig-skepsis.html

Samtidigt som mycket tyder på att antijudiska konspirationsteorier blir alltmer utbredda och accepterade idag, och kanske särskilt bland barn, ungdomar och unga vuxna med minoritetsbakgrund, så känns de samtidigt alltmer sällan igen som antisemitism – av alltför många särskilt på vänsterkanten ses de snarare som uttryck för en mer eller mindre legitim och fr a radikal och progressiv maktkritik. Därför blir Dani M om och om igen anlitad för att spela på vänsterarrangemang och i antirasistiska sammanhang.

Och faktum kvarstår: Fortfarande är det bara Karlstads universitet och Knivstads kommun som har tagit avstånd från Dani M trots all kritik av dennes uttalanden, sångtexter och musikvideos – antijudisk konspiracism är m a o mer eller mindre fortfarande accepterad i dagens Sverige.

Dani M är kanske en av de mest populära hiphop-artisterna i Sverige just nu rent kvantitativt sett (d v s utifrån antal fans beräknat på försäljnings- och lyssnarstatistik), och han är framför allt landets idag kanske ledande politiska hiphop-artist som räknas som vänster, antirasist och antifascist. Dani M är dessutom inte bara en artist som väldigt många lyssnar på och älskar utan han ger också många konserter och föredrar fr a att spela i icke-vita miljonprogramsområden liksom på antirasistiska möten och vänsterevents. Slutligen är han också ”ihjälkramad” av det etablerade majoritetsmainstream-Sverige – han spelar på stora galor, hyllas som antirasist och anlitas om och om igen av både offentliga och privata aktörer i landet.

Samtidigt är Dani M den kanske mest kända rösten i landet vad gäller antisemitiska konspirationsteorier: Han är absolut inte den mest intellektuelle och påläste, långt därifrån, men han är den som sannolikt når ut till allra flest människor just nu med sina konspirationsteorier om judisk makt.

Det är helt enkelt för många mycket svårt att ta avstånd från Dani M mot bakgrund av att han både är så omhuldad av vänstern och omtyckt i orten liksom bland landets antirasister och antifascister och även av etablissemanget samtidigt som han kolporterar mycket radikala och extrema idéer om judar och om Israel.

Fram tills idag har Dani M inte lidit någon nämnvärd kommersiell eller politisk skada alls av den kritik som riktas mot honom. Omvänt har Dani M fått spela på ett mycket stort antal antirasistiska möten och vänsterevents under de senaste åren, och han anlitas om och om igen av olika kommuners kultur- och fritidsförvaltningar som inhyser icke-vita miljonprogramsområden för att spela på s k förortsfestivaler där.

Alltför många har helt enkelt investerat alltför mycket i Dani M, hans fanbas är mycket stor idag och dessutom åtnjuter han en närmast total uppbackning av kollegorna inom hiphop-Sverige. Parallellen till fenomenet Ultima Thule på 1990-talet som under en period också ”kramades ihjäl” av etablissemanget och hyllades som antirasister av bl a Anders Carlberg och Fryshuset, Stockholms stad och ett flertal prominenta politiker och kändisar är tydlig även om musikgenrerna är diametralt olika liksom än mer fansen.

Hur hela denna ”Dan M-affär” ska sluta vet ingen, men jag kan föreställa mig att de år vi har bakom oss just nu, d v s de senaste åren då Dani M hyllats som en av landets ledande politiska och antirasistiska musikartister, kommer att betraktas i ett något annat ljus om låt oss säga 4-5 år.