SD är idag Europas mest utpräglade vita mansrörelse i världens mest antirasistiska och (näst mest) feministiska land

Uppemot en tredjedel av alla vita män i landet (inklusive nordiska och europeiska invandrarmän och deras efterkommande) skulle rösta på SD om det vore val idag: SD är numera landets största parti bland männen enligt flera av de senaste opinionsundersökningarna, och eftersom 85-90% av SD:s väljare utgörs av majoritetssvenskar så innebär det att närmare 33% av alla vita män idag är SD-sympatisörer.

SD:s oerhört starka stöd bland landets majoritetsmän torde vara unikt i Europa förutom det faktum att SD är det enda europeiska partiet i sitt slag (d v s inom den högerpopulistiska och högerextrema partifamiljen) som aldrig har gått bakåt i ett val och som dessutom i stort sett alltid har fördubblat sig i val efter val ända sedan 1990-talet. SD är vidare idag utan konkurrens världens största parti som har ett nationalsocialistiskt förflutet i en fungerande parlamentarisk demokrati (d v s Sverige).

Det demografiska faktum att SD i praktiken är en vit mansrörelse av folkrörelseformat som dessutom alltmer samlar män från alla samhällsklasser är helt enkelt ett unikt svenskt fenomen: Sverige är trots allt samtidigt världens mest antirasistiska land och världens näst mest feministiska land (efter Island) enligt de rankningar som regelbundet görs mellan olika länders samhällssystem och befolkningars attityder. Det är s a s något helt annat (d v s mer ”naturligt” och ”logiskt”) när en högerradikal vit mansrörelse uppstår i t ex Storbritannien, Belgien, Ungern, Polen, Italien eller Grekland än när detta nu sker i Sverige.