Yxhult-koncernens Karl August Carlén var högerextremist

Upptäckte idag att Yxhult-koncernens ”starke man” Karl August Carlén var högerextremist och fortsatte att vara det in till sin död 1960: så sent som 1960 stöttade han och prenumererade på Sveriges Nationella Förbunds tidning Fria Ord. Flera av landets stora företag och koncerner har m a o grundats, utvecklats och styrts av högerextremister: Stenbeck-imperiet, Getingegruppen, ICA-koncernen, IKEA o s v.

1912 blev Carlén VD för Yxhult-koncernen, och även om han överlämnade direktörskapet till sina söner redan efter kriget så kvarstod han som styrelseordförande i koncernen fram till sin bortgång. Yxhult-koncernen (som gick i konkurs för ca 10 år sedan), under en period även känd som Ytong-koncernen, har stått bakom en försvarlig del av landets byggnadsmaterial liksom material till statyer och monument (marmor, betong, mexisten o s v).