”Högutbildade utlandsfödda får ingen riktig chans”

”Högutbildade utlandsfödda får ingen riktig chans” säger SNS nya ordförande Sarah McPhee, en vit amerikanska som tyvärr själv har fått erfara detta:
 
 
Idag har närmare 90% av alla majoritetssvenskar med en högskoleexamen i bagaget arbete, och närmare 10% av alla majoritetssvenska män med högskoleexamen är chefer (lägg därtill alla majoritetssvenska chefer som saknar högskoleexamen…). Ej mer än 3-4% av alla majoritetssvenskar med högskoleexamen är arbetslösa, och ej mer än 2-3% av dem har ett arbete som de är överkvalificerade för (tänk: läkaren, forskare, prästen eller ingenjören som har ”sadlat om” och blivit snickare eller bilmekaniker). Och ej mer än ca 11-14% av av alla majoritetssvenskar med högskoleexamen har en tidsbegränsad anställning, d v s de ”projekt:ar”, hoppar från anställning till anställning o s v.
 
Sammanfattningsvis: majoritetssvenskarna med högskoleexamen jobbar som aldrig förr och åtnjuter höga inkomster, ja det går t o m att hävda att de i det närmaste som demografisk grupp ”jobbar ihjäl sig” och ”badar i pengar”. Risken att bli arbetslös som majoritetssvensk med högskoleexamen är mycket liten, liksom att ofrivilligt bli kroppsarbetare och hamna i LO-kollektivet.
 
Det ska i ärlighetens namn sägas att det går bättre för majoritetssvenska kvinnor än för majoritetssvenska män med högskoleexamen, men skillnaderna är ej särskilt stora (t ex är något fler majoritetssvenska män med högskoleexamen arbetslösa jämfört med kvinnorna).
 
Samtidigt är förvärvsfrekvensen bland invånare med bakgrund i Afrika och Asien som har en högskoleexamen ej högre än 60-70% (60% bland kvinnor från Afrika och Asien och 70% bland män från Afrika och Asien) och arbetslösheten ligger på 20% inom denna grupp, och 25-35% av alla invånare med bakgrund i Afrika och Asien som har en högskoleexamen är överutbildade för det arbete de innehar. Ej mer än 1-2% av alla invånare med bakgrund i Afrika och Asien som har en högskoleexamen är chefer, och 25-40% har en tidsbegränsad anställning.
 
De högutbildade invånarna med bakgrund i Afrika och Asien löper en mycket stor risk att inte få jobb överhuvudtaget samtidigt som denna grupp faktiskt söker fler jobb än vad majoritetssvenskar gör när de är arbetslösa. Vidare riskerar invånare med bakgrund i Afrika och Asien som har en högskoleexamen att vara projektanställda och gå arbetslösa periodvis mellan olika anställningar liksom att hamna inom lågbetalda LO-yrken.