SD stöds nu av uppemot en tredjedel av alla vita män och av uppemot hälften av alla vita arbetarmän

Nu när sommaren är över och hösten sakta men säkert inleds ”haglar” opinionsundersökningarna – i den fjärde mätningen från augusti (SIFO) framstår nu SD som det absolut största partiet bland alla arbetare (d v s inom LO-kollektivet och socialgrupp 3), och igår befanns SD vara det absolut största partiet bland landets alla män.

I samtliga opinionsundersökningar hittills slår SD återigen (d v s liksom i våras) i taket och uppnår s k ”all time high”-resultat: just nu verkar partiet helt enkelt ligga på någonstans mellan 18-25%.

Aldrig någonsin tidigare i svensk historia har ett annat parti än S varit störst bland jobbarna i landet, och aldrig tidigare har ett enskilt parti dominerat så starkt inom ett visst kön som SD gör idag (läs: bland grabbarna och gubbarna). Och aldrig tidigare i svensk historia har ett parti växt så snabbt och så kraftigt som SD gör just nu.

Allt detta innebär att SD numera stöds av närmare en tredjedel av alla vita män och av närmare hälften av alla vita arbetarmän, och utanför de tre storstadsregionerna, d v s i uppemot två tredjedelar av landets kommuner, är nu SD landets näst största parti och i åtminstone ett 20-tal kommuner är SD det största partiet.

Frågan är nu hur stort SD egentligen kan bli: 30%? Och detta dessutom i ett av världens rikaste, tryggaste och mest välmående länder, där förvärvsfrekvensen, inkomstnivån och den samlade hushållsförmögenheten bland den infödda majoritetsbefolkningen är både högre och större än någonsin tidigare i landets historia.