Föreställningen om svenskarna som de snyggaste och mest attraktiva i världen går tillbaka till rastänkandet

Det är ingen slump att (de vita) svenskarna än en gång rankas som de snyggaste, vackraste, sexigaste och mest attraktiva av alla folkslag på jorden i ännu en undersökning, och det unika i sammanhanget är att både (vita) svenska män och (vita) svenska kvinnor gör det, vilket skiljer (de vita) svenskarna från alla andra ”snygga” folkslag där antingen kvinnorna eller männen rankas högt, men i inget annat land i världen rankas båda könen både så högt och lika högt som just i Sverige: https://www.youtube.com/watch?v=rUaFPesQfZk&feature=youtu.be

Otaliga statistiska studier och rankningar baserade på både dejtingsajter och omröstningar har kommit fram till samma resultat i åratal, och sedan länge har denna ohotade globala topplacering som bekant gällt för (vita) svenska kvinnor som alltid har ansetts vara de mest attraktiva kvinnorna i världen, men på senare tid har även (vita) svenska män kommit att kamma hem guldmedaljen som varande de mest attraktiva männen på jorden.

Allt detta går tillbaka till det rastänkande som var vetenskap och rådande norm och ”sanning” mellan ca 1850 och 1950: Ända sedan mitten av 1800-talet har den s k nordiska rasen, d v s nordeuropéerna med svenskarna i spetsen, framhållits som mänsklighetens estetiska kroppsideal, och det som gör denna ”vetenskapliga” idé och föreställning speciell är att den omhuldades både av icke-svenskar och svenskar i minst lika hög grad: även franska, brittiska, tyska och amerikanska forskare lyfte nämligen fram svenskarna som mänsklighetens absoluta skönhetsideal samtidigt som de svenska forskarna själva gjorde det. Hade bara svenskarna själva gjort det, så hade sannolikt omvärlden idag inte rankat svenskarna högst i dessa sammanhang.

Hela det svenska rasforskningsprojektet handlade också till stora delar om att en gång för alla fastslå inför omvärlden, genom jättelika kroppsmätningsstudier som i praktiken mätte allt som går att mäta på en mänsklig kropp, att svenskarna var vackrast och därmed mest estetiskt och genetiskt värdefulla i världen utifrån en uppsättning standardiserade kroppsmått som genom decennierna helt enkelt har kommit att utvecklas till den (oreflekterade men internaliserade) globala skönhetsnormen för alla oss som just nu råkar tillhöra arten homo sapiens sapiens.

Idag vet därför få att föreställningen om att (de vita) svenskarna är snyggast, vackrast, sexigast och mest attraktiva av alla folkslag på jorden just härrör från rastänkandet som alltid redan från början ägnade sig åt både en genetisk och en estetisk idealisering av vita kroppar i allmänhet och av svenska och nordeuropeiska kroppar i synnerhet (och som närmast kan liknas vid ett slags ”förgudande” av vita svenska kroppar, d v s svenskarna kom i det närmaste att framstå som de vita gudarna och gudinnorna på jorden enbart i kraft av de kroppshyddor de råkade bo i och p g a sina kroppsmått).

Idag tas denna föreställning och idé om (de vita) svenskarna som mänsklighetens yppersta estetiska skönhetsnorm och i det närmaste som varande skapelsens krona tyvärr så för given världen över liksom bland svenskarna själva att få ifrågasätter den överhuvudtaget, och alltför många tror idag därför att attraktivitet och mänskliga kroppsmått går att både ranka och kvantifiera utifrån den storhet som vi kallar skönhet.