Ny svensk adoptionsskandal

Ännu en adoptionsskandal som involverar svenskar har briserat: två svenska par (och ett danskt dito) förhindras just nu att ta med sig ”sina” adoptivbarn från Kenya (som de dessutom troligen har betalat stora summor för inklusive alla omkostnader och mutor i Kenya) då barnen ej har visat sig vara föräldralösa:
http://www.standardmedia.co.ke/article/2000172992/court-orders-adopted-kenyan-children-taken-away-from-foreign-couples

Särskilt Kenya har på sistone drabbats av ett flertal adoptionsskandaler och landet har därför till och från stängts för adoption. I Sverige har Adoptionscentrum, en av världens största adoptionsorganisationer (p g a att svenskarna har adopterat flest utlandsfödda barn i världen per capita), licens för att adoptera från Kenya, och detta är inte första gången som Adoptionscentrum är inblandad i oetiska adoptioner.

Otaliga av Sveriges 55 000 utlandsadopterade var egentligen inte föräldralösa innan de adopterades till Sverige utan hade familj i sina ursprungsländer, men de genomkorrupta länderna i Afrika, Asien och Sydamerika (styrda av sina västerlandiserade icke-vita eliter) manipulerade, förfalskade och förstörde för alltid våra identiteter tillsammans med de västerländska adoptionsbyråerna för att göra oss ”adopterbara” på en global trafficking- och människohandelsliknande marknad som styrs av en hänsynslös adoptionsindustri och en närmast omätlig efterfrågan på ”Tredje världen-barn” p g a de kraftigt fallande födelsetalen bland den vita medel- och överklassen i Väst.