Om Segerstedtinstitutet – Sveriges nya rasismforskningscentrum

Gunilla Grahn-Hinnfors påminner i dagens GP om att antirasism idag är en karriär, inte minst den s k in/tolerans- och rasismforskningen som alla plötsligt vill ägna sig åt då pengar, makt, heder och ära nu finns att hämta som aldrig förr i kampen mot rasismen och fascismen, samt att det nyinvigda Segerstedtinstitutet som en gång för alla ska rena Sverige från nazism och extremism, decimera SD:s opinionssiffror och valresultat och återupprätta Sveriges heder som världens mest antirasistiska och antifascistiska suveräna statsbildning på jorden emanerar från de något utdaterade 1990-talsprojekt som förknippas med namn som Anders Carlberg, Fryshuset och Exit och inte minst med det nya institutets föreståndare Christer Mattsson, d v s allsköns projekt riktade till skinheads, nazister och högerextremister och baserade på grumliga maskulinitets- och vithetsidéer som i sin tur paradoxalt nog i många fall kan betecknas som smått högerradikala trots att aktörerna bakom alla dessa otaliga ”vi måste till varje pris och med alla upptänkliga medel rädda våra vita pojkar från ondskan”-projekten nästan utan undantag är vänster: http://m.gp.se/nyheter/goteborg/1.2802313-lofven-delar-ut-tveksam-politisk-bjornkram?utm_source=google.se&utm_medium=organic&utm_campaign=redirect

Och liksom att Sverige tidigare var det land i världen som allra först inrättade ett statligt och regeringsstött/styrt forskningscentrum om ras (1922) är nu Sverige det land i världen som allra först inrättar ett statligt och regeringsstött/styrt forskningscentrum om rasism (2015), och därmed är cirkeln sluten: Under 1900-talets första hälft var Sverige det land i (den demokratiska) världen som satsade allra mest på rasforskning och som var mest besatt av ras – sedan slutet av 1900-talet är Sverige det land i världen som satsar allra mest på in/tolerans- och rasismforskning och som är mest besatt av antirasism.